10938.htm

CÍMSZÓ: Csillag

SZEMÉLYNÉV: Csillag István

SZÓCIKK: Csillag, 1. István, szobrász és éremművész, szül. Budapesten 1881. A budapesti iparművészeti iskolában Kallós Ede és Radnai Béla alatt tanult. Több ösztöndíjban részesült, azután Németországban tett tanulmányutat. Arcképszobrászattal, de főleg arcképérem és plakettművészettel foglalkozik. A Műcsarnok 1906. évi tavaszi kiállításán állított ki először.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 938. címszó a lexikon => 181. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10938.htm

CÍMSZÓ: Csillag

SZEMÉLYNÉV: Csillag István

SZÓCIKK: Csillag, 1. István, szobrász és éremművész, szül. Budapesten 1881. A budapesti iparművészeti iskolában Kallós Ede és Radnai Béla alatt tanult. Több ösztöndíjban részesült, azután Németországban tett tanulmányutat. Arcképszobrászattal, de főleg arcképérem és plakettművészettel foglalkozik. A Műcsarnok 1906. évi tavaszi kiállításán állított ki először.

10938.ht

CÍMSZÓ Csilla

SZEMÉLYNÉV Csilla Istvá

SZÓCIKK Csillag 1 István szobrás é éremművész szül Budapeste 1881 budapest iparművészet iskolába Kalló Ed é Radna Bél alat tanult Töb ösztöndíjba részesült azutá Németországba tet tanulmányutat Arcképszobrászattal d főle arcképére é plakettművészette foglalkozik Műcsarno 1906 év tavasz kiállításá állítot k először

10938.h

CÍMSZ Csill

SZEMÉLYNÉ Csill Istv

SZÓCIK Csilla Istvá szobrá éremművés szü Budapest 188 budapes iparművésze iskoláb Kall E Radn Bé ala tanul Tö ösztöndíjb részesül azut Németországb te tanulmányuta Arcképszobrászatta fől arcképér plakettművészett foglalkozi Műcsarn 190 é tavas kiállítás állíto előszö

10938.

CÍMS Csil

SZEMÉLYN Csil Ist

SZÓCI Csill Istv szobr éremművé sz Budapes 18 budape iparművész iskolá Kal Rad B al tanu T ösztöndíj részesü azu Németország t tanulmányut Arcképszobrászatt fő arcképé plakettművészet foglalkoz Műcsar 19 tava kiállítá állít elősz

10938

CÍM Csi

SZEMÉLY Csi Is

SZÓC Csil Ist szob éremműv s Budape 1 budap iparművés iskol Ka Ra a tan ösztöndí részes az Németorszá tanulmányu Arcképszobrászat f arckép plakettművésze foglalko Műcsa 1 tav kiállít állí elős

1093

CÍ Cs

SZEMÉL Cs I

SZÓ Csi Is szo éremmű Budap buda iparművé isko K R ta ösztönd része a Németorsz tanulmány Arcképszobrásza arcké plakettművész foglalk Műcs ta kiállí áll elő