10939.htm

CÍMSZÓ: Csillag

SZEMÉLYNÉV: Csillag Károly

SZÓCIKK: Cs. Károly, zenei író, szül. Pozsonyban. Tanulmányait Pozsonyban és Bécsben végezte. Legnevezetesebb munkája: Aesthetik der Tonkunst (Pozsony 1854), amely összhangzattannal, ellenponttannal, hangszereléstannal és formatannal foglalkozik. Ez a munka a múlt század elejének egyik legfontosabb zenei könyve Magyarországon.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 939. címszó a lexikon => 181. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10939.htm

CÍMSZÓ: Csillag

SZEMÉLYNÉV: Csillag Károly

SZÓCIKK: Cs. Károly, zenei író, szül. Pozsonyban. Tanulmányait Pozsonyban és Bécsben végezte. Legnevezetesebb munkája: Aesthetik der Tonkunst Pozsony 1854 , amely összhangzattannal, ellenponttannal, hangszereléstannal és formatannal foglalkozik. Ez a munka a múlt század elejének egyik legfontosabb zenei könyve Magyarországon.

10939.ht

CÍMSZÓ Csilla

SZEMÉLYNÉV Csilla Károl

SZÓCIKK Cs Károly zene író szül Pozsonyban Tanulmányai Pozsonyba é Bécsbe végezte Legnevezeteseb munkája Aestheti de Tonkuns Pozson 185 amel összhangzattannal ellenponttannal hangszereléstanna é formatanna foglalkozik E munk múl száza elejéne egyi legfontosab zene könyv Magyarországon

10939.h

CÍMSZ Csill

SZEMÉLYNÉ Csill Káro

SZÓCIK C Károl zen ír szü Pozsonyba Tanulmánya Pozsonyb Bécsb végezt Legnevezetese munkáj Aesthet d Tonkun Pozso 18 ame összhangzattanna ellenponttanna hangszereléstann formatann foglalkozi mun mú száz elején egy legfontosa zen köny Magyarországo

10939.

CÍMS Csil

SZEMÉLYN Csil Kár

SZÓCI Káro ze í sz Pozsonyb Tanulmány Pozsony Bécs végez Legnevezetes munká Aesthe Tonku Pozs 1 am összhangzattann ellenponttann hangszereléstan formatan foglalkoz mu m szá elejé eg legfontos ze kön Magyarország

10939

CÍM Csi

SZEMÉLY Csi Ká

SZÓC Kár z s Pozsony Tanulmán Pozson Béc vége Legnevezete munk Aesth Tonk Poz a összhangzattan ellenponttan hangszerelésta formata foglalko m sz elej e legfonto z kö Magyarorszá

1093

CÍ Cs

SZEMÉL Cs K

SZÓ Ká Pozson Tanulmá Pozso Bé vég Legnevezet mun Aest Ton Po összhangzatta ellenpontta hangszerelést format foglalk s ele legfont k Magyarorsz