10940.htm

CÍMSZÓ: Csillag

SZEMÉLYNÉV: Csillag Károly

SZÓCIKK: C. Károly, ügyvéd és író, szül. Kishegyesen (Bács m.) 1862. Cikkei a vidéki lapokban s a Bolond Istókban jelentek meg. Szerkesztette a Szabadkai Hírlapot, Művei: Költemények (1886), Verbőczi Aladár különös jogesetei (1891).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 940. címszó a lexikon => 181. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10940.htm

CÍMSZÓ: Csillag

SZEMÉLYNÉV: Csillag Károly

SZÓCIKK: C. Károly, ügyvéd és író, szül. Kishegyesen Bács m. 1862. Cikkei a vidéki lapokban s a Bolond Istókban jelentek meg. Szerkesztette a Szabadkai Hírlapot, Művei: Költemények 1886 , Verbőczi Aladár különös jogesetei 1891 .

10940.ht

CÍMSZÓ Csilla

SZEMÉLYNÉV Csilla Károl

SZÓCIKK C Károly ügyvé é író szül Kishegyese Bác m 1862 Cikke vidék lapokba Bolon Istókba jelente meg Szerkesztett Szabadka Hírlapot Művei Költeménye 188 Verbőcz Aladá különö jogesete 189

10940.h

CÍMSZ Csill

SZEMÉLYNÉ Csill Káro

SZÓCIK Károl ügyv ír szü Kishegyes Bá 186 Cikk vidé lapokb Bolo Istókb jelent me Szerkesztet Szabadk Hírlapo Műve Költemény 18 Verbőc Alad külön jogeset 18

10940.

CÍMS Csil

SZEMÉLYN Csil Kár

SZÓCI Káro ügy í sz Kishegye B 18 Cik vid lapok Bol Istók jelen m Szerkeszte Szabad Hírlap Műv Költemén 1 Verbő Ala külö jogese 1

10940

CÍM Csi

SZEMÉLY Csi Ká

SZÓC Kár üg s Kishegy 1 Ci vi lapo Bo Istó jele Szerkeszt Szaba Hírla Mű Költemé Verb Al kül joges

1094

CÍ Cs

SZEMÉL Cs K

SZÓ Ká ü Kisheg C v lap B Ist jel Szerkesz Szab Hírl M Költem Ver A kü joge