10948.htm

CÍMSZÓ: Csorba

SZEMÉLYNÉV: Csorba Géza

SZÓCIKK: Csorba Géza*, szobrász, szül. Liptóújváron 1892. A háború után jelentkező fiatal művésznemzedék egyik ismert tagja. Budapesten a Képzőművészeti Akadémián tanult, kiállított művei már korán feltűntek, 1922. és 1923. rendezett gyűjteményes kiállításával elismerést aratott. Figurális kompozíciói az antik szobrok formaszépségeire törekszenek. 1928-ban Ady síremlékének országos pályázatán első díjat nyert s a szobor kivitelével is őt bízták meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 948. címszó a lexikon => 184. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10948.htm

CÍMSZÓ: Csorba

SZEMÉLYNÉV: Csorba Géza

SZÓCIKK: Csorba Géza*, szobrász, szül. Liptóújváron 1892. A háború után jelentkező fiatal művésznemzedék egyik ismert tagja. Budapesten a Képzőművészeti Akadémián tanult, kiállított művei már korán feltűntek, 1922. és 1923. rendezett gyűjteményes kiállításával elismerést aratott. Figurális kompozíciói az antik szobrok formaszépségeire törekszenek. 1928-ban Ady síremlékének országos pályázatán első díjat nyert s a szobor kivitelével is őt bízták meg.

10948.ht

CÍMSZÓ Csorb

SZEMÉLYNÉV Csorb Géz

SZÓCIKK Csorb Géza* szobrász szül Liptóújváro 1892 hábor utá jelentkez fiata művésznemzedé egyi ismer tagja Budapeste Képzőművészet Akadémiá tanult kiállítot műve má korá feltűntek 1922 é 1923 rendezet gyűjteménye kiállításáva elismerés aratott Figuráli kompozíció a anti szobro formaszépségeir törekszenek 1928-ba Ad síremlékéne országo pályázatá els díja nyer szobo kiviteléve i ő bíztá meg

10948.h

CÍMSZ Csor

SZEMÉLYNÉ Csor Gé

SZÓCIK Csor Géza szobrás szü Liptóújvár 189 hábo ut jelentke fiat művésznemzed egy isme tagj Budapest Képzőművésze Akadémi tanul kiállíto műv m kor feltűnte 192 192 rendeze gyűjtemény kiállításáv elismeré aratot Figurál kompozíci ant szobr formaszépségei törekszene 1928-b A síremlékén ország pályázat el díj nye szob kivitelév bízt me

10948.

CÍMS Cso

SZEMÉLYN Cso G

SZÓCI Cso Géz szobrá sz Liptóújvá 18 háb u jelentk fia művésznemze eg ism tag Budapes Képzőművész Akadém tanu kiállít mű ko feltűnt 19 19 rendez gyűjtemén kiállításá elismer arato Figurá kompozíc an szob formaszépsége törekszen 1928- síremléké orszá pályáza e dí ny szo kivitelé bíz m

10948

CÍM Cs

SZEMÉLY Cs

SZÓC Cs Gé szobr s Liptóújv 1 há jelent fi művésznemz e is ta Budape Képzőművés Akadé tan kiállí m k feltűn 1 1 rende gyűjtemé kiállítás elisme arat Figur kompozí a szo formaszépség töreksze 1928 síremlék orsz pályáz d n sz kivitel bí

1094

CÍ C

SZEMÉL C

SZÓ C G szob Liptóúj h jelen f művésznem i t Budap Képzőművé Akad ta kiáll feltű rend gyűjtem kiállítá elism ara Figu kompoz sz formaszépsé töreksz 192 síremlé ors pályá s kivite b