10950.htm

CÍMSZÓ: Csukási

SZEMÉLYNÉV: Csukási Fülöp

SZÓCIKK: Csukási Fülöp, tanügyi író. Számos tankönyvén kívül önálló művei: A héber nyelvoktatás jelentősége, terjedelme és methódikája az interconfessionalis nép- és polgáriiskola hitoktatásában (Budapest, 1890); Majmuni és kora (Egyenlőség, 1885); A zsidók története. Szerkesztette a Magyar Országos Tanítóegyesület értesítőjét 1875-től ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 950. címszó a lexikon => 185. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10950.htm

CÍMSZÓ: Csukási

SZEMÉLYNÉV: Csukási Fülöp

SZÓCIKK: Csukási Fülöp, tanügyi író. Számos tankönyvén kívül önálló művei: A héber nyelvoktatás jelentősége, terjedelme és methódikája az interconfessionalis nép- és polgáriiskola hitoktatásában Budapest, 1890 ; Majmuni és kora Egyenlőség, 1885 ; A zsidók története. Szerkesztette a Magyar Országos Tanítóegyesület értesítőjét 1875-től .

10950.ht

CÍMSZÓ Csukás

SZEMÉLYNÉV Csukás Fülö

SZÓCIKK Csukás Fülöp tanügy író Számo tankönyvé kívü önáll művei hébe nyelvoktatá jelentősége terjedelm é methódikáj a interconfessionali nép é polgáriiskol hitoktatásába Budapest 189 Majmun é kor Egyenlőség 188 zsidó története Szerkesztett Magya Országo Tanítóegyesüle értesítőjé 1875-tő

10950.h

CÍMSZ Csuká

SZEMÉLYNÉ Csuká Fül

SZÓCIK Csuká Fülö tanüg ír Szám tankönyv kív önál műve héb nyelvoktat jelentőség terjedel methódiká interconfessional né polgáriisko hitoktatásáb Budapes 18 Majmu ko Egyenlősé 18 zsid történet Szerkesztet Magy Ország Tanítóegyesül értesítőj 1875-t

10950.

CÍMS Csuk

SZEMÉLYN Csuk Fü

SZÓCI Csuk Fül tanü í Szá tanköny kí öná műv hé nyelvokta jelentősé terjede methódik interconfessiona n polgáriisk hitoktatásá Budape 1 Majm k Egyenlős 1 zsi történe Szerkeszte Mag Orszá Tanítóegyesü értesítő 1875-

10950

CÍM Csu

SZEMÉLY Csu F

SZÓC Csu Fü tan Sz tankön k ön mű h nyelvokt jelentős terjed methódi interconfession polgáriis hitoktatás Budap Maj Egyenlő zs történ Szerkeszt Ma Orsz Tanítóegyes értesít 1875

1095

CÍ Cs

SZEMÉL Cs

SZÓ Cs F ta S tankö ö m nyelvok jelentő terje methód interconfessio polgárii hitoktatá Buda Ma Egyenl z törté Szerkesz M Ors Tanítóegye értesí 187