10951.htm

CÍMSZÓ: Csukássi

SZEMÉLYNÉV: Csukássi József

SZÓCIKK: Csukássi József, író és szerkesztő, szül. Győrött 1841., megh. Budapesten 1891. írt verseket, novellákat, regényeket, fordította Barus, Mirza-Schaffl stb. műveit. Munkatársa volt a Divatcsarnok, Koszorú, Fővárosi Lapok, Magyarország és a Nagyvilág, Budapesti Szemle, Ország-Világ, Borsszem Jankó stb. lapoknak. Szerkesztette az Ország-Világot, Pesti Hírlapot. A Budapesti Hírlap egyik alapítója s haláláig szerkesztője volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 951. címszó a lexikon => 185. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10951.htm

CÍMSZÓ: Csukássi

SZEMÉLYNÉV: Csukássi József

SZÓCIKK: Csukássi József, író és szerkesztő, szül. Győrött 1841., megh. Budapesten 1891. írt verseket, novellákat, regényeket, fordította Barus, Mirza-Schaffl stb. műveit. Munkatársa volt a Divatcsarnok, Koszorú, Fővárosi Lapok, Magyarország és a Nagyvilág, Budapesti Szemle, Ország-Világ, Borsszem Jankó stb. lapoknak. Szerkesztette az Ország-Világot, Pesti Hírlapot. A Budapesti Hírlap egyik alapítója s haláláig szerkesztője volt.

10951.ht

CÍMSZÓ Csukáss

SZEMÉLYNÉV Csukáss Józse

SZÓCIKK Csukáss József ír é szerkesztő szül Győröt 1841. megh Budapeste 1891 ír verseket novellákat regényeket fordított Barus Mirza-Schaff stb műveit Munkatárs vol Divatcsarnok Koszorú Főváros Lapok Magyarorszá é Nagyvilág Budapest Szemle Ország-Világ Borssze Jank stb lapoknak Szerkesztett a Ország-Világot Pest Hírlapot Budapest Hírla egyi alapítój halálái szerkesztőj volt

10951.h

CÍMSZ Csukás

SZEMÉLYNÉ Csukás Józs

SZÓCIK Csukás Józse í szerkeszt szü Győrö 1841 meg Budapest 189 í verseke novelláka regényeke fordítot Baru Mirza-Schaf st művei Munkatár vo Divatcsarno Koszor Főváro Lapo Magyarorsz Nagyvilá Budapes Szeml Ország-Vilá Borssz Jan st lapokna Szerkesztet Ország-Világo Pes Hírlapo Budapes Hírl egy alapító halálá szerkesztő vol

10951.

CÍMS Csuká

SZEMÉLYN Csuká Józ

SZÓCI Csuká Józs szerkesz sz Győr 184 me Budapes 18 versek novellák regények fordíto Bar Mirza-Scha s műve Munkatá v Divatcsarn Koszo Fővár Lap Magyarors Nagyvil Budape Szem Ország-Vil Borss Ja s lapokn Szerkeszte Ország-Világ Pe Hírlap Budape Hír eg alapít halál szerkeszt vo

10951

CÍM Csuk

SZEMÉLY Csuk Jó

SZÓC Csuk Józ szerkes s Győ 18 m Budape 1 verse novellá regénye fordít Ba Mirza-Sch műv Munkat Divatcsar Kosz Fővá La Magyaror Nagyvi Budap Sze Ország-Vi Bors J lapok Szerkeszt Ország-Vilá P Hírla Budap Hí e alapí halá szerkesz v

1095

CÍ Csu

SZEMÉL Csu J

SZÓ Csu Jó szerke Gy 1 Budap vers novell regény fordí B Mirza-Sc mű Munka Divatcsa Kos Főv L Magyaro Nagyv Buda Sz Ország-V Bor lapo Szerkesz Ország-Vil Hírl Buda H alap hal szerkes