10956.htm

CÍMSZÓ: Czigány

SZEMÉLYNÉV: Czigány Dezső

SZÓCIKK: Czigány Dezső*,festő szül Budapesten 1888. Tanulmányait Budapesten az Iparművészeti iskolában kezdte, utána ösztöndíjjal Münchenben és Párisban végezte. Párisban a Salon des Independants kiállításain állított ki sikerrel, úgyhogy nevezett Salon tiszteletbeli tagjává választja. A Műcsarnokban az 1902. kiállításán vett részt először egy önarcképével, de azóta is szerepelt ott arcképekkel, csendéletekkel, aktokkal, továbbá tájképekkel. Kiállította a Miénk 1908. kiállításán Ady Endre arcképét, mely egyik legismertebb munkája. Gyűjteményes kiállításai is voltak. Egyszerű, nagyvonalú barnás tájképeit legutóbb (1928) színes, bár formákban egyszerű nizzai tájai váltották föl. Kiállított Párison kívül Münchenben, Rómában és Berlinben. A Műcsarnok 1915/16. téli kiállításán az Erzsébetvárosi Kaszinó díját nyerte el


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 956. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10956.htm

CÍMSZÓ: Czigány

SZEMÉLYNÉV: Czigány Dezső

SZÓCIKK: Czigány Dezső*,festő szül Budapesten 1888. Tanulmányait Budapesten az Iparművészeti iskolában kezdte, utána ösztöndíjjal Münchenben és Párisban végezte. Párisban a Salon des Independants kiállításain állított ki sikerrel, úgyhogy nevezett Salon tiszteletbeli tagjává választja. A Műcsarnokban az 1902. kiállításán vett részt először egy önarcképével, de azóta is szerepelt ott arcképekkel, csendéletekkel, aktokkal, továbbá tájképekkel. Kiállította a Miénk 1908. kiállításán Ady Endre arcképét, mely egyik legismertebb munkája. Gyűjteményes kiállításai is voltak. Egyszerű, nagyvonalú barnás tájképeit legutóbb 1928 színes, bár formákban egyszerű nizzai tájai váltották föl. Kiállított Párison kívül Münchenben, Rómában és Berlinben. A Műcsarnok 1915/16. téli kiállításán az Erzsébetvárosi Kaszinó díját nyerte el

10956.ht

CÍMSZÓ Czigán

SZEMÉLYNÉV Czigán Dezs

SZÓCIKK Czigán Dezső*,fest szü Budapeste 1888 Tanulmányai Budapeste a Iparművészet iskolába kezdte után ösztöndíjja Münchenbe é Párisba végezte Párisba Salo de Independant kiállításai állítot k sikerrel úgyhog nevezet Salo tiszteletbel tagjáv választja Műcsarnokba a 1902 kiállításá vet rész előszö eg önarcképével d azót i szerepel ot arcképekkel csendéletekkel aktokkal tovább tájképekkel Kiállított Mién 1908 kiállításá Ad Endr arcképét mel egyi legismerteb munkája Gyűjteménye kiállítása i voltak Egyszerű nagyvonal barná tájképei legutób 192 színes bá formákba egyszer nizza tája váltottá föl Kiállítot Páriso kívü Münchenben Rómába é Berlinben Műcsarno 1915/16 tél kiállításá a Erzsébetváros Kaszin díjá nyert e

10956.h

CÍMSZ Czigá

SZEMÉLYNÉ Czigá Dez

SZÓCIK Czigá Dezső*,fes sz Budapest 188 Tanulmánya Budapest Iparművésze iskoláb kezdt utá ösztöndíjj Münchenb Párisb végezt Párisb Sal d Independan kiállítása állíto sikerre úgyho neveze Sal tiszteletbe tagjá választj Műcsarnokb 190 kiállítás ve rés elősz e önarcképéve azó szerepe o arcképekke csendéletekke aktokka továb tájképekke Kiállítot Mié 190 kiállítás A End arcképé me egy legismerte munkáj Gyűjtemény kiállítás volta Egyszer nagyvona barn tájképe legutó 19 színe b formákb egysze nizz táj váltott fö Kiállíto Páris kív Münchenbe Rómáb Berlinbe Műcsarn 1915/1 té kiállítás Erzsébetváro Kaszi díj nyer

10956.

CÍMS Czig

SZEMÉLYN Czig De

SZÓCI Czig Dezső*,fe s Budapes 18 Tanulmány Budapes Iparművész iskolá kezd ut ösztöndíj München Páris végez Páris Sa Independa kiállítás állít sikerr úgyh nevez Sa tiszteletb tagj választ Műcsarnok 19 kiállítá v ré elős önarcképév az szerep arcképekk csendéletekk aktokk tová tájképekk Kiállíto Mi 19 kiállítá En arckép m eg legismert munká Gyűjtemén kiállítá volt Egysze nagyvon bar tájkép legut 1 szín formák egysz niz tá váltot f Kiállít Pári kí Münchenb Rómá Berlinb Műcsar 1915/ t kiállítá Erzsébetvár Kasz dí nye

10956

CÍM Czi

SZEMÉLY Czi D

SZÓC Czi Dezső*,f Budape 1 Tanulmán Budape Iparművés iskol kez u ösztöndí Münche Pári vége Pári S Independ kiállítá állí siker úgy neve S tisztelet tag válasz Műcsarno 1 kiállít r elő önarcképé a szere arcképek csendéletek aktok tov tájképek Kiállít M 1 kiállít E arcké e legismer munk Gyűjtemé kiállít vol Egysz nagyvo ba tájké legu szí formá egys ni t válto Kiállí Pár k München Róm Berlin Műcsa 1915 kiállít Erzsébetvá Kas d ny

1095

CÍ Cz

SZEMÉL Cz

SZÓ Cz Dezső*, Budap Tanulmá Budap Iparművé isko ke ösztönd Münch Pár vég Pár Indepen kiállít áll sike úg nev tisztele ta válas Műcsarn kiállí el önarckép szer arcképe csendélete akto to tájképe Kiállí kiállí arck legisme mun Gyűjtem kiállí vo Egys nagyv b tájk leg sz form egy n vált Kiáll Pá Münche Ró Berli Műcs 191 kiállí Erzsébetv Ka n