10960.htm

CÍMSZÓ: Dach

SZEMÉLYNÉV: Dach Sándor

SZÓCIKK: Dach Sándor, orvos, belgyógyász, szül. Piszkén (Esztergom vm.) 1862 szept. 22. A budapesti tudományegyetemen nyert orvosi diplomát. A budapesti orth. izr. hitközség Biró Dániel féle kórházának belgyógyász főorvosa. Szaklapokba több tudományos cikket írt. Nagyobb tanulmánya: A phosphor a szervezetben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 960. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10960.htm

CÍMSZÓ: Dach

SZEMÉLYNÉV: Dach Sándor

SZÓCIKK: Dach Sándor, orvos, belgyógyász, szül. Piszkén Esztergom vm. 1862 szept. 22. A budapesti tudományegyetemen nyert orvosi diplomát. A budapesti orth. izr. hitközség Biró Dániel féle kórházának belgyógyász főorvosa. Szaklapokba több tudományos cikket írt. Nagyobb tanulmánya: A phosphor a szervezetben.

10960.ht

CÍMSZÓ Dac

SZEMÉLYNÉV Dac Sándo

SZÓCIKK Dac Sándor orvos belgyógyász szül Piszké Esztergo vm 186 szept 22 budapest tudományegyeteme nyer orvos diplomát budapest orth izr hitközsé Bir Dánie fél kórházána belgyógyás főorvosa Szaklapokb töb tudományo cikke írt Nagyob tanulmánya phospho szervezetben

10960.h

CÍMSZ Da

SZEMÉLYNÉ Da Sánd

SZÓCIK Da Sándo orvo belgyógyás szü Piszk Eszterg v 18 szep 2 budapes tudományegyetem nye orvo diplomá budapes ort iz hitközs Bi Dáni fé kórházán belgyógyá főorvos Szaklapok tö tudomány cikk ír Nagyo tanulmány phosph szervezetbe

10960.

CÍMS D

SZEMÉLYN D Sán

SZÓCI D Sánd orv belgyógyá sz Pisz Eszter 1 sze budape tudományegyete ny orv diplom budape or i hitköz B Dán f kórházá belgyógy főorvo Szaklapo t tudomán cik í Nagy tanulmán phosp szervezetb

10960

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sán or belgyógy s Pis Eszte sz budap tudományegyet n or diplo budap o hitkö Dá kórház belgyóg főorv Szaklap tudomá ci Nag tanulmá phos szervezet

1096SZEMÉL S

SZÓ Sá o belgyóg Pi Eszt s buda tudományegye o dipl buda hitk D kórhá belgyó főor Szakla tudom c Na tanulm pho szerveze