10961.htm

CÍMSZÓ: Daf

SZÓCIKK: Daf. Könyvlap a Talmudban, melynek stereotíp számozása a lapok után indul. Idézésénél mindig lapszámmal és oldalszámmal adják meg a helyet. Tehát így : daf gimmel (harmadik lap) omed bész (második oldal).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 961. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10961.htm

CÍMSZÓ: Daf

SZÓCIKK: Daf. Könyvlap a Talmudban, melynek stereotíp számozása a lapok után indul. Idézésénél mindig lapszámmal és oldalszámmal adják meg a helyet. Tehát így : daf gimmel harmadik lap omed bész második oldal .

10961.ht

CÍMSZÓ Da

SZÓCIKK Daf Könyvla Talmudban melyne stereotí számozás lapo utá indul Idézéséné mindi lapszámma é oldalszámma adjá me helyet Tehá íg da gimme harmadi la ome bés másodi olda

10961.h

CÍMSZ D

SZÓCIK Da Könyvl Talmudba melyn stereot számozá lap ut indu Idézésén mind lapszámm oldalszámm adj m helye Teh í d gimm harmad l om bé másod old

10961.

CÍMS

SZÓCI D Könyv Talmudb mely stereo számoz la u ind Idézésé min lapszám oldalszám ad hely Te gim harma o b máso ol

10961

CÍM

SZÓC Köny Talmud mel stere számo l in Idézés mi lapszá oldalszá a hel T gi harm más o

1096SZÓ Kön Talmu me ster szám i Idézé m lapsz oldalsz he g har má