10963.htm

CÍMSZÓ: Dáges

SZÓCIKK: Dages, pont a héber betűben, a b, g, d, k, f, t betűkben a keményebb kiejtést jelöli, szemben a D. nélküli hehezetes kiejtéssel. Ezt D. kal-nak, könnyű D.-nek nevezik. A többi betűben is található a D. grammatikai képzés jele, még pedig az illető mássalhangzó kettőztetésére szolgáló jel. Az élő héber kiejtés e kettőztetést elejtette, vagy nem ismerte: gannov, sikkur, sabbosz helyett tehát így alakul a szó: ganov, sikur, sabosz. v. M.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 963. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10963.htm

CÍMSZÓ: Dáges

SZÓCIKK: Dages, pont a héber betűben, a b, g, d, k, f, t betűkben a keményebb kiejtést jelöli, szemben a D. nélküli hehezetes kiejtéssel. Ezt D. kal-nak, könnyű D.-nek nevezik. A többi betűben is található a D. grammatikai képzés jele, még pedig az illető mássalhangzó kettőztetésére szolgáló jel. Az élő héber kiejtés e kettőztetést elejtette, vagy nem ismerte: gannov, sikkur, sabbosz helyett tehát így alakul a szó: ganov, sikur, sabosz. v. M.

10963.ht

CÍMSZÓ Dáge

SZÓCIKK Dages pon hébe betűben b g d k f betűkbe keményeb kiejtés jelöli szembe D nélkül hehezete kiejtéssel Ez D kal-nak könny D.-ne nevezik több betűbe i találhat D grammatika képzé jele mé pedi a illet mássalhangz kettőztetésér szolgál jel A él hébe kiejté kettőztetés elejtette vag ne ismerte gannov sikkur sabbos helyet tehá íg alaku szó ganov sikur sabosz v M

10963.h

CÍMSZ Dág

SZÓCIK Dage po héb betűbe betűkb keménye kiejté jelöl szemb nélkü hehezet kiejtésse E kal-na könn D.-n nevezi töb betűb találha grammatik képz jel m ped ille mássalhang kettőztetésé szolgá je é héb kiejt kettőzteté elejtett va n ismert ganno sikku sabbo helye teh í alak sz gano siku sabos

10963.

CÍMS Dá

SZÓCI Dag p hé betűb betűk kemény kiejt jelö szem nélk heheze kiejtéss kal-n kön D.- nevez tö betű találh grammati kép je pe ill mássalhan kettőztetés szolg j hé kiej kettőztet elejtet v ismer gann sikk sabb hely te ala s gan sik sabo

10963

CÍM D

SZÓC Da h betű betű kemén kiej jel sze nél hehez kiejtés kal- kö D. neve t bet talál grammat ké j p il mássalha kettőzteté szol h kie kettőzte elejte isme gan sik sab hel t al ga si sab

1096SZÓ D bet bet kemé kie je sz né hehe kiejté kal k D nev be talá gramma k i mássalh kettőztet szo ki kettőzt elejt ism ga si sa he a g s sa