10964.htm

CÍMSZÓ: Dájénu

SZÓCIKK: Dájénu, (h.) a Haggadában előforduló egyik ismert költemény refrénje. Istennek Izraellel szemben tanúsított sok jóságát sorolja fel a költemény. Minden isteni jótétemény fölemlítése a D. szóval végződik, ami annyit jelent, hogy már csak ez is elég volna, de Isten ezt még más jóval is megtetézte. A jiddis (zsargon) nyelvhasználat e szót a magyar «sok a jóból is megárt» helyén alkalmazza.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 964. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10964.htm

CÍMSZÓ: Dájénu

SZÓCIKK: Dájénu, h. a Haggadában előforduló egyik ismert költemény refrénje. Istennek Izraellel szemben tanúsított sok jóságát sorolja fel a költemény. Minden isteni jótétemény fölemlítése a D. szóval végződik, ami annyit jelent, hogy már csak ez is elég volna, de Isten ezt még más jóval is megtetézte. A jiddis zsargon nyelvhasználat e szót a magyar sok a jóból is megárt helyén alkalmazza.

10964.ht

CÍMSZÓ Dájén

SZÓCIKK Dájénu h Haggadába előfordul egyi ismer költemén refrénje Istenne Izraelle szembe tanúsítot so jóságá sorolj fe költemény Minde isten jótétemén fölemlítés D szóva végződik am annyi jelent hog má csa e i elé volna d Iste ez mé má jóva i megtetézte jiddi zsargo nyelvhasznála szó magya so jóbó i megár helyé alkalmazza

10964.h

CÍMSZ Dájé

SZÓCIK Dájén Haggadáb előfordu egy isme költemé refrénj Istenn Izraell szemb tanúsíto s jóság sorol f költemén Mind iste jótétemé fölemlíté szóv végződi a anny jelen ho m cs el voln Ist e m m jóv megtetézt jidd zsarg nyelvhasznál sz magy s jób megá hely alkalmazz

10964.

CÍMS Dáj

SZÓCI Dájé Haggadá előford eg ism költem refrén Isten Izrael szem tanúsít jósá soro költemé Min ist jótétem fölemlít szó végződ ann jele h c e vol Is jó megtetéz jid zsar nyelvhaszná s mag jó meg hel alkalmaz

10964

CÍM Dá

SZÓC Dáj Haggad előfor e is költe refré Iste Izrae sze tanúsí jós sor költem Mi is jótéte fölemlí sz végző an jel vo I j megteté ji zsa nyelvhaszn ma j me he alkalma

1096

CÍ D

SZÓ Dá Hagga előfo i költ refr Ist Izra sz tanús jó so költe M i jótét föleml s végz a je v megtet j zs nyelvhasz m m h alkalm