10965.htm

CÍMSZÓ: Dájon

SZÓCIKK: Dájon, (dajan) a mai héber nyelvhasználatban rabbihelyettest jelent. Eredeti, szó szerint való értelme: bíró. A rabbi ugyanis bírói hatalommal is bírt azelőtt. A zsidó vallás ma nem ismeri a hierarchiát és olyan hitközségekben, ahol rabbi állást nem szerveztek, a D. a rabbi minden funkcióját végzi. Nagyobb hitközségekben a D. hivatalos rangja a rabbié, vagy főrabbié után következik, de nem kanonikus alapon, csupán a hitközségi alapszabályok alapján.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 965. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10965.htm

CÍMSZÓ: Dájon

SZÓCIKK: Dájon, dajan a mai héber nyelvhasználatban rabbihelyettest jelent. Eredeti, szó szerint való értelme: bíró. A rabbi ugyanis bírói hatalommal is bírt azelőtt. A zsidó vallás ma nem ismeri a hierarchiát és olyan hitközségekben, ahol rabbi állást nem szerveztek, a D. a rabbi minden funkcióját végzi. Nagyobb hitközségekben a D. hivatalos rangja a rabbié, vagy főrabbié után következik, de nem kanonikus alapon, csupán a hitközségi alapszabályok alapján.

10965.ht

CÍMSZÓ Dájo

SZÓCIKK Dájon daja ma hébe nyelvhasználatba rabbihelyettes jelent Eredeti sz szerin val értelme bíró rabb ugyani bíró hatalomma i bír azelőtt zsid vallá m ne ismer hierarchiá é olya hitközségekben aho rabb állás ne szerveztek D rabb minde funkciójá végzi Nagyob hitközségekbe D hivatalo rangj rabbié vag főrabbi utá következik d ne kanoniku alapon csupá hitközség alapszabályo alapján

10965.h

CÍMSZ Dáj

SZÓCIK Dájo daj m héb nyelvhasználatb rabbihelyette jelen Eredet s szeri va értelm bír rab ugyan bír hatalomm bí azelőt zsi vall n isme hierarchi oly hitközségekbe ah rab állá n szervezte rab mind funkciój végz Nagyo hitközségekb hivatal rang rabbi va főrabb ut következi n kanonik alapo csup hitközsé alapszabály alapjá

10965.

CÍMS Dá

SZÓCI Dáj da hé nyelvhasználat rabbihelyett jele Erede szer v értel bí ra ugya bí hatalom b azelő zs val ism hierarch ol hitközségekb a ra áll szervezt ra min funkció vég Nagy hitközségek hivata ran rabb v főrab u következ kanoni alap csu hitközs alapszabál alapj

10965

CÍM D

SZÓC Dá d h nyelvhasznála rabbihelyet jel Ered sze érte b r ugy b hatalo azel z va is hierarc o hitközségek r ál szervez r mi funkci vé Nag hitközsége hivat ra rab főra követke kanon ala cs hitköz alapszabá alap

1096SZÓ D nyelvhasznál rabbihelye je Ere sz ért ug hatal aze v i hierar hitközsége á szerve m funkc v Na hitközség hiva r ra főr követk kano al c hitkö alapszab ala