10966.htm

CÍMSZÓ: Dalet

SZÓCIKK: Dalet. A héber alfabetum negyedik betűje. Hangzó értéke : d, tehát nyelvhang. Számértéke: négy. Neve ajtót jelent, alakja ajtószárnynak felel meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 966. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10966.htm

CÍMSZÓ: Dalet

SZÓCIKK: Dalet. A héber alfabetum negyedik betűje. Hangzó értéke : d, tehát nyelvhang. Számértéke: négy. Neve ajtót jelent, alakja ajtószárnynak felel meg.

10966.ht

CÍMSZÓ Dale

SZÓCIKK Dalet hébe alfabetu negyedi betűje Hangz érték d tehá nyelvhang Számértéke négy Nev ajtó jelent alakj ajtószárnyna fele meg

10966.h

CÍMSZ Dal

SZÓCIK Dale héb alfabet negyed betűj Hang érté teh nyelvhan Számérték nég Ne ajt jelen alak ajtószárnyn fel me

10966.

CÍMS Da

SZÓCI Dal hé alfabe negye betű Han ért te nyelvha Számérté né N aj jele ala ajtószárny fe m

10966

CÍM D

SZÓC Da h alfab negy bet Ha ér t nyelvh Számért n a jel al ajtószárn f

1096SZÓ D alfa neg be H é nyelv Számér je a ajtószár