10967.htm

CÍMSZÓ: Dalet amósz

SZÓCIKK: Dalet amósz (h.). Négy rőf. A legkisebb távolság stereotip mértéke a rituális életben. Pl. a kéz szabályos leöblítése nélkül legfeljebb négy rőfnyi távolságra mehet el az ember az ágytól a reggeli felkelés után. Vagy: négy rőfnél nagyobb távolságban cicisz nélkül tilos a járás-kelés.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 967. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10967.htm

CÍMSZÓ: Dalet amósz

SZÓCIKK: Dalet amósz h. . Négy rőf. A legkisebb távolság stereotip mértéke a rituális életben. Pl. a kéz szabályos leöblítése nélkül legfeljebb négy rőfnyi távolságra mehet el az ember az ágytól a reggeli felkelés után. Vagy: négy rőfnél nagyobb távolságban cicisz nélkül tilos a járás-kelés.

10967.ht

CÍMSZÓ Dale amós

SZÓCIKK Dale amós h Nég rőf legkiseb távolsá stereoti mérték rituáli életben Pl ké szabályo leöblítés nélkü legfeljeb nég rőfny távolságr mehe e a embe a ágytó reggel felkelé után Vagy nég rőfné nagyob távolságba cicis nélkü tilo járás-kelés

10967.h

CÍMSZ Dal amó

SZÓCIK Dal amó Né rő legkise távols stereot mérté rituál életbe P k szabály leöblíté nélk legfelje né rőfn távolság meh emb ágyt regge felkel utá Vag né rőfn nagyo távolságb cici nélk til járás-kelé

10967.

CÍMS Da am

SZÓCI Da am N r legkis távol stereo mért rituá életb szabál leöblít nél legfelj n rőf távolsá me em ágy regg felke ut Va n rőf nagy távolság cic nél ti járás-kel

10967

CÍM D a

SZÓC D a legki távo stere mér ritu élet szabá leöblí né legfel rő távols m e ág reg felk u V rő nag távolsá ci né t járás-ke

1096SZÓ legk táv ster mé rit éle szab leöbl n legfe r távol á re fel r na távols c n járás-k