10968.htm

CÍMSZÓ: Dallusz

SZÓCIKK: Dallusz (h., korrump. Dalesz). Szegénység. Szegény embert (ben-D.) is jelent. A nyelvhasználat közmondásba is beszőtte. Dalesz kriegt sich, a szegénység veszekszik. Rendszerint olyan házaspárra alkalmazzák, amelynek házi békéjét a szegénység bontotta meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 968. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10968.htm

CÍMSZÓ: Dallusz

SZÓCIKK: Dallusz h., korrump. Dalesz . Szegénység. Szegény embert ben-D. is jelent. A nyelvhasználat közmondásba is beszőtte. Dalesz kriegt sich, a szegénység veszekszik. Rendszerint olyan házaspárra alkalmazzák, amelynek házi békéjét a szegénység bontotta meg.

10968.ht

CÍMSZÓ Dallus

SZÓCIKK Dallus h. korrump Dales Szegénység Szegén ember ben-D i jelent nyelvhasznála közmondásb i beszőtte Dales krieg sich szegénysé veszekszik Rendszerin olya házaspárr alkalmazzák amelyne ház békéjé szegénysé bontott meg

10968.h

CÍMSZ Dallu

SZÓCIK Dallu h korrum Dale Szegénysé Szegé embe ben- jelen nyelvhasznál közmondás beszőtt Dale krie sic szegénys veszekszi Rendszeri oly házaspár alkalmazzá amelyn há békéj szegénys bontot me

10968.

CÍMS Dall

SZÓCI Dall korru Dal Szegénys Szeg emb ben jele nyelvhaszná közmondá beszőt Dal kri si szegény veszeksz Rendszer ol házaspá alkalmazz amely h béké szegény bonto m

10968

CÍM Dal

SZÓC Dal korr Da Szegény Sze em be jel nyelvhaszn közmond besző Da kr s szegén veszeks Rendsze o házasp alkalmaz amel bék szegén bont

1096

CÍ Da

SZÓ Da kor D Szegén Sz e b je nyelvhasz közmon besz D k szegé veszek Rendsz házas alkalma ame bé szegé bon