10969.htm

CÍMSZÓ: Dalnoki

SZEMÉLYNÉV: Dalnoki Béni

SZÓCIKK: Dalnoki Béni*, operaénekes, szül. Szabadkán 1849., megh. Budapesten 1914. jan. 29. Előbb Kolozsváron, később Debrecenben működött, mint lírai tenor, majd a Nemzeti Színházhoz hívták meg s onnan az Operaházhoz került, ahol 1907-ig működött. Ekkor az intézet tiszteleti tagjául nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 969. címszó a lexikon => 186. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10969.htm

CÍMSZÓ: Dalnoki

SZEMÉLYNÉV: Dalnoki Béni

SZÓCIKK: Dalnoki Béni*, operaénekes, szül. Szabadkán 1849., megh. Budapesten 1914. jan. 29. Előbb Kolozsváron, később Debrecenben működött, mint lírai tenor, majd a Nemzeti Színházhoz hívták meg s onnan az Operaházhoz került, ahol 1907-ig működött. Ekkor az intézet tiszteleti tagjául nevezték ki.

10969.ht

CÍMSZÓ Dalnok

SZEMÉLYNÉV Dalnok Bén

SZÓCIKK Dalnok Béni* operaénekes szül Szabadká 1849. megh Budapeste 1914 jan 29 Előb Kolozsváron későb Debrecenbe működött min líra tenor maj Nemzet Színházho hívtá me onna a Operaházho került aho 1907-i működött Ekko a intéze tisztelet tagjáu nevezté ki

10969.h

CÍMSZ Dalno

SZEMÉLYNÉ Dalno Bé

SZÓCIK Dalno Béni operaéneke szü Szabadk 1849 meg Budapest 191 ja 2 Elő Kolozsváro késő Debrecenb működöt mi lír teno ma Nemze Színházh hívt m onn Operaházh kerül ah 1907- működöt Ekk intéz tisztele tagjá nevezt k

10969.

CÍMS Daln

SZEMÉLYN Daln B

SZÓCI Daln Bén operaének sz Szabad 184 me Budapes 19 j El Kolozsvár kés Debrecen működö m lí ten m Nemz Színház hív on Operaház kerü a 1907 működö Ek inté tisztel tagj nevez

10969

CÍM Dal

SZEMÉLY Dal

SZÓC Dal Bé operaéne s Szaba 18 m Budape 1 E Kolozsvá ké Debrece működ l te Nem Színhá hí o Operahá ker 190 működ E int tiszte tag neve

1096

CÍ Da

SZEMÉL Da

SZÓ Da B operaén Szab 1 Budap Kolozsv k Debrec műkö t Ne Szính h Operah ke 19 műkö in tiszt ta nev