10975.htm

CÍMSZÓ: Dános

SZEMÉLYNÉV: Dános Árpád

SZÓCIKK: Dános 1. Árpád*, közgazdasági író, szül. Budapesten 1882 dec. 11. 1918-ban kinevezték egyetemi magántanárnak. Művei: Adópolitika (1917); Magyar ipari közigazgatási jog (1918); Valutánk rendezése (1920, németül 1921); Diagnózis és recept (1921); A létminimum kérdése a nemzeti termelés szempontjából (1923); A szociális eszmék története (1925).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 975. címszó a lexikon => 187. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10975.htm

CÍMSZÓ: Dános

SZEMÉLYNÉV: Dános Árpád

SZÓCIKK: Dános 1. Árpád*, közgazdasági író, szül. Budapesten 1882 dec. 11. 1918-ban kinevezték egyetemi magántanárnak. Művei: Adópolitika 1917 ; Magyar ipari közigazgatási jog 1918 ; Valutánk rendezése 1920, németül 1921 ; Diagnózis és recept 1921 ; A létminimum kérdése a nemzeti termelés szempontjából 1923 ; A szociális eszmék története 1925 .

10975.ht

CÍMSZÓ Dáno

SZEMÉLYNÉV Dáno Árpá

SZÓCIKK Dáno 1 Árpád* közgazdaság író szül Budapeste 188 dec 11 1918-ba kinevezté egyetem magántanárnak Művei Adópolitik 191 Magya ipar közigazgatás jo 191 Valután rendezés 1920 németü 192 Diagnózi é recep 192 létminimu kérdés nemzet termelé szempontjábó 192 szociáli eszmé történet 192

10975.h

CÍMSZ Dán

SZEMÉLYNÉ Dán Árp

SZÓCIK Dán Árpád közgazdasá ír szü Budapest 18 de 1 1918-b kinevezt egyete magántanárna Műve Adópoliti 19 Magy ipa közigazgatá j 19 Valutá rendezé 192 német 19 Diagnóz rece 19 létminim kérdé nemze termel szempontjáb 19 szociál eszm történe 19

10975.

CÍMS Dá

SZEMÉLYN Dá Ár

SZÓCI Dá Árpá közgazdas í sz Budapes 1 d 1918- kinevez egyet magántanárn Műv Adópolit 1 Mag ip közigazgat 1 Valut rendez 19 néme 1 Diagnó rec 1 létmini kérd nemz terme szempontjá 1 szociá esz történ 1

10975

CÍM D

SZEMÉLY D Á

SZÓC D Árp közgazda s Budape 1918 kineve egye magántanár Mű Adópoli Ma i közigazga Valu rende 1 ném Diagn re létmin kér nem term szempontj szoci es törté

1097SZEMÉL

SZÓ Ár közgazd Budap 191 kinev egy magántaná M Adópol M közigazg Val rend né Diag r létmi ké ne ter szempont szoc e tört