10978.htm

CÍMSZÓ: Daróczi

SZEMÉLYNÉV: Daróczi Vilmos

SZÓCIKK: Daróczi Vilmos, hírlapíró, szül. Királydarócon (Szatmár m.) 1836. Külföldön tanulmányozta a szesz-, cukor- és sörgyártást s mikor hazatért, haláláig szeszgyártással és dohánytermeléssel foglalkozott. Szerkesztette Budapesten a Magyar Dohány c. újságot s ebben fejtegette az okszerű dohánytermelés módját. Szakcikkei az Egyetértés, Pesti Napló, Nemzet, Pester Lloyd hasábjain jelentek meg. Önálló műve: A dohány Magyarországon (1890).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 978. címszó a lexikon => 187. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10978.htm

CÍMSZÓ: Daróczi

SZEMÉLYNÉV: Daróczi Vilmos

SZÓCIKK: Daróczi Vilmos, hírlapíró, szül. Királydarócon Szatmár m. 1836. Külföldön tanulmányozta a szesz-, cukor- és sörgyártást s mikor hazatért, haláláig szeszgyártással és dohánytermeléssel foglalkozott. Szerkesztette Budapesten a Magyar Dohány c. újságot s ebben fejtegette az okszerű dohánytermelés módját. Szakcikkei az Egyetértés, Pesti Napló, Nemzet, Pester Lloyd hasábjain jelentek meg. Önálló műve: A dohány Magyarországon 1890 .

10978.ht

CÍMSZÓ Darócz

SZEMÉLYNÉV Darócz Vilmo

SZÓCIKK Darócz Vilmos hírlapíró szül Királydaróco Szatmá m 1836 Külföldö tanulmányozt szesz- cukor é sörgyártás miko hazatért halálái szeszgyártássa é dohánytermelésse foglalkozott Szerkesztett Budapeste Magya Dohán c újságo ebbe fejtegett a okszer dohánytermelé módját Szakcikke a Egyetértés Pest Napló Nemzet Peste Lloy hasábjai jelente meg Önáll műve dohán Magyarországo 189

10978.h

CÍMSZ Daróc

SZEMÉLYNÉ Daróc Vilm

SZÓCIK Daróc Vilmo hírlapír szü Királydaróc Szatm 183 Külföld tanulmányoz szesz cuko sörgyártá mik hazatér halálá szeszgyártáss dohánytermeléss foglalkozot Szerkesztet Budapest Magy Dohá újság ebb fejteget oksze dohánytermel módjá Szakcikk Egyetérté Pes Napl Nemze Pest Llo hasábja jelent me Önál műv dohá Magyarország 18

10978.

CÍMS Daró

SZEMÉLYN Daró Vil

SZÓCI Daró Vilm hírlapí sz Királydaró Szat 18 Külföl tanulmányo szes cuk sörgyárt mi hazaté halál szeszgyártás dohánytermelés foglalkozo Szerkeszte Budapes Mag Doh újsá eb fejtege oksz dohányterme módj Szakcik Egyetért Pe Nap Nemz Pes Ll hasábj jelen m Öná mű doh Magyarorszá 1

10978

CÍM Dar

SZEMÉLY Dar Vi

SZÓC Dar Vil hírlap s Királydar Sza 1 Külfö tanulmány sze cu sörgyár m hazat halá szeszgyártá dohánytermelé foglalkoz Szerkeszt Budape Ma Do újs e fejteg oks dohányterm mód Szakci Egyetér P Na Nem Pe L hasáb jele Ön m do Magyarorsz

1097

CÍ Da

SZEMÉL Da V

SZÓ Da Vi hírla Királyda Sz Külf tanulmán sz c sörgyá haza hal szeszgyárt dohánytermel foglalko Szerkesz Budap M D új fejte ok dohányter mó Szakc Egyeté N Ne P hasá jel Ö d Magyarors