10980.htm

CÍMSZÓ: Darvai

SZEMÉLYNÉV: Darvai Móric

SZÓCIKK: D. Móric*, pedagógus, szül. Aszódon 1849 dec. 14. A budapesti egyetemen tanult és miután filozófiai doktorátust és tanárvizsgát tett, több helyt működött, mint középiskolai tanár. 1895-ben berendelték a vall. minisztérium középiskolai ügyosztályához, majd tankerületi főigazgatóvá nevezték kis mint ilyen, 1911. nyugdíjba vonult. Számos külföldi pedagógiai kongresszuson vett részt állami küldetésben és több tanulmánya jelent meg szakfolyóiratban. Lefordított magyarra több külföldi népszerű tudományos munkát. Önállóan megjelent művei: Faraday élete (1881); Üstökösök és meteorok (1889); Benvenuto Cellini és művei (1907).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 980. címszó a lexikon => 188. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10980.htm

CÍMSZÓ: Darvai

SZEMÉLYNÉV: Darvai Móric

SZÓCIKK: D. Móric*, pedagógus, szül. Aszódon 1849 dec. 14. A budapesti egyetemen tanult és miután filozófiai doktorátust és tanárvizsgát tett, több helyt működött, mint középiskolai tanár. 1895-ben berendelték a vall. minisztérium középiskolai ügyosztályához, majd tankerületi főigazgatóvá nevezték kis mint ilyen, 1911. nyugdíjba vonult. Számos külföldi pedagógiai kongresszuson vett részt állami küldetésben és több tanulmánya jelent meg szakfolyóiratban. Lefordított magyarra több külföldi népszerű tudományos munkát. Önállóan megjelent művei: Faraday élete 1881 ; Üstökösök és meteorok 1889 ; Benvenuto Cellini és művei 1907 .

10980.ht

CÍMSZÓ Darva

SZEMÉLYNÉV Darva Móri

SZÓCIKK D Móric* pedagógus szül Aszódo 184 dec 14 budapest egyeteme tanul é miutá filozófia doktorátus é tanárvizsgá tett töb hely működött min középiskola tanár 1895-be berendelté vall minisztériu középiskola ügyosztályához maj tankerület főigazgatóv nevezté ki min ilyen 1911 nyugdíjb vonult Számo külföld pedagógia kongresszuso vet rész állam küldetésbe é töb tanulmány jelen me szakfolyóiratban Lefordítot magyarr töb külföld népszer tudományo munkát Önállóa megjelen művei Farada élet 188 Üstökösö é meteoro 188 Benvenut Cellin é műve 190

10980.h

CÍMSZ Darv

SZEMÉLYNÉ Darv Mór

SZÓCIK Móric pedagógu szü Aszód 18 de 1 budapes egyetem tanu miut filozófi doktorátu tanárvizsg tet tö hel működöt mi középiskol taná 1895-b berendelt val minisztéri középiskol ügyosztályáho ma tankerüle főigazgató nevezt k mi ilye 191 nyugdíj vonul Szám külföl pedagógi kongresszus ve rés álla küldetésb tö tanulmán jele m szakfolyóiratba Lefordíto magyar tö külföl népsze tudomány munká Önálló megjele műve Farad éle 18 Üstökös meteor 18 Benvenu Celli műv 19

10980.

CÍMS Dar

SZEMÉLYN Dar Mó

SZÓCI Móri pedagóg sz Aszó 1 d budape egyete tan miu filozóf doktorát tanárvizs te t he működö m középisko tan 1895- berendel va minisztér középisko ügyosztályáh m tankerül főigazgat nevez m ily 19 nyugdí vonu Szá külfö pedagóg kongresszu v ré áll küldetés t tanulmá jel szakfolyóiratb Lefordít magya t külfö népsz tudomán munk Önáll megjel műv Fara él 1 Üstökö meteo 1 Benven Cell mű 1

10980

CÍM Da

SZEMÉLY Da M

SZÓC Mór pedagó s Asz budap egyet ta mi filozó doktorá tanárviz t h működ középisk ta 1895 berende v miniszté középisk ügyosztályá tankerü főigazga neve il 1 nyugd von Sz külf pedagó kongressz r ál küldeté tanulm je szakfolyóirat Lefordí magy külf néps tudomá mun Önál megje mű Far é Üstök mete Benve Cel m

1098

CÍ D

SZEMÉL D

SZÓ Mó pedag As buda egye t m filoz doktor tanárvi műkö középis t 189 berend miniszt középis ügyosztály tanker főigazg nev i nyug vo S kül pedag kongress á küldet tanul j szakfolyóira Leford mag kül nép tudom mu Öná megj m Fa Üstö met Benv Ce