10981.htm

CÍMSZÓ: Darvas

SZEMÉLYNÉV: Darvas Aladár

SZÓCIKK: Darvas Aladár, író és hírlapíró, szül. Veszprémben. 1857. Szerkesztette a Bécsi Közlönyt, Bécsi Magyar Kalauzt, munkatársa volt az Egyetértésnek, Nemzeti Újságnak. Leányasszony c. színművét a Budai Színkör mutatta be, Galamb Julis színdarabja Miskolcon került bemutatóra. Népies elbeszélése Rózsabokor cím alatt jelent meg (1883). Írt regényt A törvénytelen gyermek címen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 981. címszó a lexikon => 188. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10981.htm

CÍMSZÓ: Darvas

SZEMÉLYNÉV: Darvas Aladár

SZÓCIKK: Darvas Aladár, író és hírlapíró, szül. Veszprémben. 1857. Szerkesztette a Bécsi Közlönyt, Bécsi Magyar Kalauzt, munkatársa volt az Egyetértésnek, Nemzeti Újságnak. Leányasszony c. színművét a Budai Színkör mutatta be, Galamb Julis színdarabja Miskolcon került bemutatóra. Népies elbeszélése Rózsabokor cím alatt jelent meg 1883 . Írt regényt A törvénytelen gyermek címen.

10981.ht

CÍMSZÓ Darva

SZEMÉLYNÉV Darva Aladá

SZÓCIKK Darva Aladár ír é hírlapíró szül Veszprémben 1857 Szerkesztett Bécs Közlönyt Bécs Magya Kalauzt munkatárs vol a Egyetértésnek Nemzet Újságnak Leányasszon c színművé Buda Színkö mutatt be Galam Juli színdarabj Miskolco kerül bemutatóra Népie elbeszélés Rózsaboko cí alat jelen me 188 Ír regény törvénytele gyerme címen

10981.h

CÍMSZ Darv

SZEMÉLYNÉ Darv Alad

SZÓCIK Darv Aladá í hírlapír szü Veszprémbe 185 Szerkesztet Béc Közlöny Béc Magy Kalauz munkatár vo Egyetértésne Nemze Újságna Leányasszo színműv Bud Színk mutat b Gala Jul színdarab Miskolc kerü bemutatór Népi elbeszélé Rózsabok c ala jele m 18 Í regén törvénytel gyerm címe

10981.

CÍMS Dar

SZEMÉLYN Dar Ala

SZÓCI Dar Alad hírlapí sz Veszprémb 18 Szerkeszte Bé Közlön Bé Mag Kalau munkatá v Egyetértésn Nemz Újságn Leányassz színmű Bu Szín muta Gal Ju színdara Miskol ker bemutató Nép elbeszél Rózsabo al jel 1 regé törvényte gyer cím

10981

CÍM Da

SZEMÉLY Da Al

SZÓC Da Ala hírlap s Veszprém 1 Szerkeszt B Közlö B Ma Kala munkat Egyetértés Nem Újság Leányass színm B Szí mut Ga J színdar Misko ke bemutat Né elbeszé Rózsab a je reg törvényt gye cí

1098

CÍ D

SZEMÉL D A

SZÓ D Al hírla Veszpré Szerkesz Közl M Kal munka Egyetérté Ne Újsá Leányas szín Sz mu G színda Misk k bemuta N elbesz Rózsa j re törvény gy c