10983.htm

CÍMSZÓ: Darvas

SZEMÉLYNÉV: Darvas Lili

SZÓCIKK: D. Lili, drámai művésznő, szül. Budapesten 1902. Gimnáziumi tanulmányai után Góth Sándor növendéke lett, s először 1920. lépett fel a Budai Színkörben, ahonnan a Magyar Színházhoz szerződtették u. a. évben. 1924-ben a Vígszínház, 1925. a bécsi Josefstädter Theater, 1926. pedig Reinhardt társulatának tagja. Majd Amerikába ment, ahol szintén nagy sikereket ért el. 1926-ban Molnár Ferenc író felesége lett. Főképpen modern darabokban aratott jelentős sikereket, így Szomory, Molnár, Ossip Dümov, Kaiser, Maugham és Shaw darabjaiban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 983. címszó a lexikon => 188. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10983.htm

CÍMSZÓ: Darvas

SZEMÉLYNÉV: Darvas Lili

SZÓCIKK: D. Lili, drámai művésznő, szül. Budapesten 1902. Gimnáziumi tanulmányai után Góth Sándor növendéke lett, s először 1920. lépett fel a Budai Színkörben, ahonnan a Magyar Színházhoz szerződtették u. a. évben. 1924-ben a Vígszínház, 1925. a bécsi Josefstädter Theater, 1926. pedig Reinhardt társulatának tagja. Majd Amerikába ment, ahol szintén nagy sikereket ért el. 1926-ban Molnár Ferenc író felesége lett. Főképpen modern darabokban aratott jelentős sikereket, így Szomory, Molnár, Ossip Dümov, Kaiser, Maugham és Shaw darabjaiban.

10983.ht

CÍMSZÓ Darva

SZEMÉLYNÉV Darva Lil

SZÓCIKK D Lili dráma művésznő szül Budapeste 1902 Gimnázium tanulmánya utá Gót Sándo növendék lett előszö 1920 lépet fe Buda Színkörben ahonna Magya Színházho szerződtetté u a évben 1924-be Vígszínház 1925 bécs Josefstädte Theater 1926 pedi Reinhard társulatána tagja Maj Amerikáb ment aho szinté nag sikereke ér el 1926-ba Molná Feren ír feleség lett Főképpe moder darabokba aratot jelentő sikereket íg Szomory Molnár Ossi Dümov Kaiser Maugha é Sha darabjaiban

10983.h

CÍMSZ Darv

SZEMÉLYNÉ Darv Li

SZÓCIK Lil drám művészn szü Budapest 190 Gimnáziu tanulmány ut Gó Sánd növendé let elősz 192 lépe f Bud Színkörbe ahonn Magy Színházh szerződtett évbe 1924-b Vígszínhá 192 béc Josefstädt Theate 192 ped Reinhar társulatán tagj Ma Ameriká men ah szint na sikerek é e 1926-b Moln Fere í felesé let Főképp mode darabokb arato jelent sikereke í Szomor Molná Oss Dümo Kaise Maugh Sh darabjaiba

10983.

CÍMS Dar

SZEMÉLYN Dar L

SZÓCI Li drá művész sz Budapes 19 Gimnázi tanulmán u G Sán növend le elős 19 lép Bu Színkörb ahon Mag Színház szerződtet évb 1924- Vígszính 19 bé Josefstäd Theat 19 pe Reinha társulatá tag M Amerik me a szin n sikere 1926- Mol Fer feles le Főkép mod darabok arat jelen sikerek Szomo Moln Os Düm Kais Maug S darabjaib

10983

CÍM Da

SZEMÉLY Da

SZÓC L dr művés s Budape 1 Gimnáz tanulmá Sá növen l elő 1 lé B Színkör aho Ma Színhá szerződte év 1924 Vígszín 1 b Josefstä Thea 1 p Reinh társulat ta Ameri m szi siker 1926 Mo Fe fele l Főké mo darabo ara jele sikere Szom Mol O Dü Kai Mau darabjai

1098

CÍ D

SZEMÉL D

SZÓ d művé Budap Gimná tanulm S növe el l Színkö ah M Szính szerződt é 192 Vígszí Josefst The Rein társula t Amer sz sike 192 M F fel Fők m darab ar jel siker Szo Mo D Ka Ma darabja