10985.htm

CÍMSZÓ: Das einige Israel

SZÓCIKK: Das einige Israel. A magyar zsidóság egyesítését célzó németnyelvű folyóirat. Szerkesztette 1872. Pesten Natonek I. rabbi. A folyóirat még megindulásának évében megszűnt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 985. címszó a lexikon => 188. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10985.htm

CÍMSZÓ: Das einige Israel

SZÓCIKK: Das einige Israel. A magyar zsidóság egyesítését célzó németnyelvű folyóirat. Szerkesztette 1872. Pesten Natonek I. rabbi. A folyóirat még megindulásának évében megszűnt.

10985.ht

CÍMSZÓ Da einig Israe

SZÓCIKK Da einig Israel magya zsidósá egyesítésé célz németnyelv folyóirat Szerkesztett 1872 Peste Natone I rabbi folyóira mé megindulásána évébe megszűnt

10985.h

CÍMSZ D eini Isra

SZÓCIK D eini Israe magy zsidós egyesítés cél németnyel folyóira Szerkesztet 187 Pest Naton rabb folyóir m megindulásán évéb megszűn

10985.

CÍMS ein Isr

SZÓCI ein Isra mag zsidó egyesíté cé németnye folyóir Szerkeszte 18 Pes Nato rab folyói megindulásá évé megszű

10985

CÍM ei Is

SZÓC ei Isr ma zsid egyesít c németny folyói Szerkeszt 1 Pe Nat ra folyó megindulás év megsz

1098

CÍ e I

SZÓ e Is m zsi egyesí németn folyó Szerkesz P Na r foly megindulá é megs