10986.htm

CÍMSZÓ: Das traditionelle Judentum

SZÓCIKK: Das traditionelle Judentum. Folyóirat, mely a hagyományok ápolását tűzte ki programjául. Szerkesztette 1869. Ehrenteil Mór. A folyóiratnak csak néhány száma jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 986. címszó a lexikon => 188. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10986.htm

CÍMSZÓ: Das traditionelle Judentum

SZÓCIKK: Das traditionelle Judentum. Folyóirat, mely a hagyományok ápolását tűzte ki programjául. Szerkesztette 1869. Ehrenteil Mór. A folyóiratnak csak néhány száma jelent meg.

10986.ht

CÍMSZÓ Da traditionell Judentu

SZÓCIKK Da traditionell Judentum Folyóirat mel hagyományo ápolásá tűzt k programjául Szerkesztett 1869 Ehrentei Mór folyóiratna csa néhán szám jelen meg

10986.h

CÍMSZ D traditionel Judent

SZÓCIK D traditionel Judentu Folyóira me hagyomány ápolás tűz programjáu Szerkesztet 186 Ehrente Mó folyóiratn cs néhá szá jele me

10986.

CÍMS traditione Juden

SZÓCI traditione Judent Folyóir m hagyomán ápolá tű programjá Szerkeszte 18 Ehrent M folyóirat c néh sz jel m

10986

CÍM tradition Jude

SZÓC tradition Juden Folyói hagyomá ápol t programj Szerkeszt 1 Ehren folyóira né s je

1098

CÍ traditio Jud

SZÓ traditio Jude Folyó hagyom ápo program Szerkesz Ehre folyóir n j