10988.htm

CÍMSZÓ: Dávid

SZÓCIKK: Dávid, nagykereskedő volt Budán II. Lajos idejében és a királyi udvar szállítója. A királyi pénztár hitelre vásárolt nála és a számlákat az ő üzleti könyvei szerint rendezte. Ezekről az elszámolásokról egykorú számadás maradt fenn.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 988. címszó a lexikon => 188. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10988.htm

CÍMSZÓ: Dávid

SZÓCIKK: Dávid, nagykereskedő volt Budán II. Lajos idejében és a királyi udvar szállítója. A királyi pénztár hitelre vásárolt nála és a számlákat az ő üzleti könyvei szerint rendezte. Ezekről az elszámolásokról egykorú számadás maradt fenn.

10988.ht

CÍMSZÓ Dávi

SZÓCIKK Dávid nagykeresked vol Budá II Lajo idejébe é király udva szállítója király pénztá hitelr vásárol nál é számláka a üzlet könyve szerin rendezte Ezekrő a elszámolásokró egykor számadá marad fenn

10988.h

CÍMSZ Dáv

SZÓCIK Dávi nagykereske vo Bud I Laj idejéb királ udv szállítój királ pénzt hitel vásáro ná számlák üzle könyv szeri rendezt Ezekr elszámolásokr egyko számad mara fen

10988.

CÍMS Dá

SZÓCI Dáv nagykeresk v Bu La idejé kirá ud szállító kirá pénz hite vásár n számlá üzl köny szer rendez Ezek elszámolások egyk száma mar fe

10988

CÍM D

SZÓC Dá nagykeres B L idej kir u szállít kir pén hit vásá száml üz kön sze rende Eze elszámoláso egy szám ma f

1098SZÓ D nagykere ide ki szállí ki pé hi vás szám ü kö sz rend Ez elszámolás eg szá m