10989.htm

CÍMSZÓ: Dávid

SZEMÉLYNÉV: Dávid Gyula

SZÓCIKK: Dávid Gyula, rabbi, szül. Dunaszerdahelyen 1848., megh. Pozsonyban 1898. A kismartoni és pozsonyi jesiván és a bécsi egyetemen tanult és 1878. u. o. filozófiai doktorátust szerzett, majd az újonnan alakult pozsonyi kongresszusi hitközség főrabbija lett. Művei: Religions-Disputationen im Mittelalter (1874); Denkrede auf L. Löw u. Eduard Horn (1875); Denkrede auf A. Crémieux (1880); Zwei Reden I. Ein Wort an die getrennten Gemeinden Ungarns. II. Zu, Sir Montefiores 100-sten Geburtstage (1883). Gedächtnissrede auf Albert Cohn (1877). Több német és magyar nyelvű teológiai folyóirat munkatársa volt, így értékes tanulmányokat írt a Stern- féle Hamechakerba is ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 989. címszó a lexikon => 188. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10989.htm

CÍMSZÓ: Dávid

SZEMÉLYNÉV: Dávid Gyula

SZÓCIKK: Dávid Gyula, rabbi, szül. Dunaszerdahelyen 1848., megh. Pozsonyban 1898. A kismartoni és pozsonyi jesiván és a bécsi egyetemen tanult és 1878. u. o. filozófiai doktorátust szerzett, majd az újonnan alakult pozsonyi kongresszusi hitközség főrabbija lett. Művei: Religions-Disputationen im Mittelalter 1874 ; Denkrede auf L. Löw u. Eduard Horn 1875 ; Denkrede auf A. Crémieux 1880 ; Zwei Reden I. Ein Wort an die getrennten Gemeinden Ungarns. II. Zu, Sir Montefiores 100-sten Geburtstage 1883 . Gedächtnissrede auf Albert Cohn 1877 . Több német és magyar nyelvű teológiai folyóirat munkatársa volt, így értékes tanulmányokat írt a Stern- féle Hamechakerba is .

10989.ht

CÍMSZÓ Dávi

SZEMÉLYNÉV Dávi Gyul

SZÓCIKK Dávi Gyula rabbi szül Dunaszerdahelye 1848. megh Pozsonyba 1898 kismarton é pozsony jesivá é bécs egyeteme tanul é 1878 u o filozófia doktorátus szerzett maj a újonna alakul pozsony kongresszus hitközsé főrabbij lett Művei Religions-Disputatione i Mittelalte 187 Denkred au L Lö u Eduar Hor 187 Denkred au A Crémieu 188 Zwe Rede I Ei Wor a di getrennte Gemeinde Ungarns II Zu Si Montefiore 100-ste Geburtstag 188 Gedächtnissred au Alber Coh 187 Töb néme é magya nyelv teológia folyóira munkatárs volt íg értéke tanulmányoka ír Stern fél Hamechakerb i

10989.h

CÍMSZ Dáv

SZEMÉLYNÉ Dáv Gyu

SZÓCIK Dáv Gyul rabb szü Dunaszerdahely 1848 meg Pozsonyb 189 kismarto pozson jesiv béc egyetem tanu 187 filozófi doktorátu szerzet ma újonn alaku pozson kongresszu hitközs főrabbi let Műve Religions-Disputation Mittelalt 18 Denkre a L Edua Ho 18 Denkre a Crémie 18 Zw Red E Wo d getrennt Gemeind Ungarn I Z S Montefior 100-st Geburtsta 18 Gedächtnissre a Albe Co 18 Tö ném magy nyel teológi folyóir munkatár vol í érték tanulmányok í Ster fé Hamechaker

10989.

CÍMS Dá

SZEMÉLYN Dá Gy

SZÓCI Dá Gyu rab sz Dunaszerdahel 184 me Pozsony 18 kismart pozso jesi bé egyete tan 18 filozóf doktorát szerze m újon alak pozso kongressz hitköz főrabb le Műv Religions-Disputatio Mittelal 1 Denkr Edu H 1 Denkr Crémi 1 Z Re W getrenn Gemein Ungar Montefio 100-s Geburtst 1 Gedächtnissr Alb C 1 T né mag nye teológ folyói munkatá vo érté tanulmányo Ste f Hamechake

10989

CÍM D

SZEMÉLY D G

SZÓC D Gy ra s Dunaszerdahe 18 m Pozson 1 kismar pozs jes b egyet ta 1 filozó doktorá szerz újo ala pozs kongress hitkö főrab l Mű Religions-Disputati Mittela Denk Ed Denk Crém R getren Gemei Unga Montefi 100- Geburts Gedächtniss Al n ma ny teoló folyó munkat v ért tanulmány St Hamechak

1098SZEMÉL

SZÓ G r Dunaszerdah 1 Pozso kisma poz je egye t filoz doktor szer új al poz kongres hitk főra M Religions-Disputat Mittel Den E Den Cré getre Geme Ung Montef 100 Geburt Gedächtnis A m n teol foly munka ér tanulmán S Hamecha