10993.htm

CÍMSZÓ: Debrecen

SZÓCIKK: "A következő intézmények működnek a hitközség keretében: Internátus, a gimnázium fennhatósága alatt. Talmud Tóra 40-50 tanulóval. Tanítói: Billitzer Jónás és Friedländer Mór, Intézmények: Izraelita Nőegylet, alapíttatott 1874. Első elnöke özv. Hartstein Sámuelné volt; követte őt leánya Popper Alajosné, utána ennek leánya Balkányi Miklósné ki negyedszázadon át viselte ezt a nemes tisztséget; 1919 óta özv. Léderer Miksáné áll a Nőegylet élén. OMIKE. A budapesti Omike fiókja alakult 1927. Elnöke: Létay Lajos vezérigazgató, főtitkára Barta Gyula dr. orvos, Ción betegsegélyző egylet. Elnöke Szőllős Dezső dr. ügyvéd, a Chevra Kadisa titkára. Alapíttatott 1888,, tagjainak száma 400. Bikur-Cholim betegsegélyző egylet, alapíttatott 1902. Tagjainak száma 280. Alapítványok: Reichman Ármin az össze 3 D.-i középiskolákban létesített alapítványokat, melyek azonban részint a hadikölcsön, részint pedig az infláció folytán elenyésztek. A zsidó gimnázium alapítványaiból megemlítjük a Brief Gina, Lichtenstein Samu és Dezső, dr. Fejér Ferenc alapítványokat, melyek a sok kisebb alapítvány mellett ma is egyenként 1200 pengő értékben fennállnak. D.-ben van a magyarországi status quo hitközségek országos szövetsége (l. Statusquo). Igen sok kiváló ember élt, működölt és működik ma is D.-ben. Ezek között országos hírre emelkedett: néh. Bakonyi Samu dr. országgyűlési képviselő, Balkányi Miklós dr., a városi telefon szervezője, a homokszőlő telepítéseknek egyik úttörő meghonosítója. Biederman Eisig nagykereskedő, Brief Gyula dr. főtörzsorvos, Brück Gyula városi zeneszerző, Hitesi Lajos országos hírű karmester, Hollander Leó bankigazgató, 48-as honvéd a Damjanich zászlóaljban, Kardos Samu dr. országos nevű védőügyvéd, báró Wesselényi élete c. két kötetes munka szerzője, Langfelder Artúr dr. törzsorvos, hősi halált halt 1915., Lieberman Leó orvos, Popper Alajos dr., a debreceni orvos-egylet elnöke, aki 1882. megírta a D.-i kongresszusi status quo hitközségek történetét Debrecen sz. kir. város egyetemes leírása c. munkájában. Popper Mór dr. ügyvéd, Rubin Farkas mezőgazdasági gépgyár igazgató, akit 1919. terroristák meggyilkoltak, Szántó Győző a GYOSZ elnöke, munkáskertek alapítója és néhai Weinman Fülöp dr., a D.-i titkára, később budapesti királyi közjegyző és a Pesti Izr. Hitközség elnöke. A közéletben jelentékeny szerepet játszanak: Balkányi Ede dr. városi t. főorvos, Balla Jenő ny. ezredes, Bleyer Lajos nagybirtokos, Debreceni Jenő városi gázgyári igazgató, Palk Lajos nagykereskedő, iparkamarai alelnök, Fejér Ferencz dr. a zsidó gimnázium felügyelőbizottságának elnöke. Füredi József és Füredi Sámuel zenetanárok, Hartstein István, Hartstein Nándor és Hartstein Dániel nagybirtokosok, Hegedűs Jenő dr. az ügyvédi kamara elnöke, Kardos Albert dr. író, zsidó reálgimnáziumi igazgató, Kenyeres Sándor dr. ügyvéd, költő és író, Lichtschein Jenő és Lichtschein Márton nagybirtokosok, Löfkovits Artúr a Ferencz József rend lovagja, a városi múzeum egyik alapítója és igazgatója, Révész Benő ny. ezredes, ifj. Schwarcz Vilmos városi közélelmezési igazgató a háború és forradalom alatt. Szántó Sámuel dr. kereskedelmi iskolai tanár, c. igazgató, a szövetkezeti alapon működő Kölcsönös Segélyző egyleteknek D.-ben és környékén egyik propagálója, Szőllős Ármin városi vágóhídi igazgató, Ungár Jenő bankigazgató, műgyűjtő. A D.-i Izr. Hitközség jelenlegi vezetője: Fejér Ferenc dr. elnök, ifj.. Schwarcz Vilmos alelnök, Brunner Lajos dr. iskolaszéki elnök, Rosenberg Adolf magánzó, Lusztig Dezső kereskedő, Halmágyi József kereskedő, Bárdos Jakab dr. ügyvéd, Geiger Miklós dr. ügyvéd elöljárók. A világháború alatt a D.-i zsidó katonák közül 157 a harctereken hősi halált halt. A D.-i hitközségnek 1856 óta meg van minden jegyzőkönyve. Gazdag és rendezett levéltára van. A következő rabbik működtek a hitközségben; Ehrlich Eduárd (1856), Fried Áron megyei főrabbi (1858), Lipschütz Hermán dr. (1871), Bernfeld Jónás (1872-90), Krausz Vilmos (1891-921); 1922 szept. óta Schlesinger Sámuel dr. - Fennállása óta a következő elnökök álltak a hitközség élén: Eisenberger Móric (1856), Feischl Fülöp (1858), Klein Ignác, Kohn Ignác (1860), Rott Elkán (1867), Sterelinski Manó (1871 ),Katz Jakab (1872), Rosenfeld Salamon (1882), Drucker Mór (1884), Scheer Benő dr. (1886), Balkányi Miklós dr. (1887), Feischl Károly (1890), Reichman Ármin (1893- 1908), Rosinger Lajos (1909-920), kinek közvetlen munkatársa Freund Jenő dr. ügyvezető alelnökvolt; Fejér Ferenc dr. 1921 óta. - A Chevra Kadisa elnökei voltak: Fried Bernát (1846), Klein Ignác (1864), Rott Elkán (1866), Feischl Fülöp (1867), Schwarcz Salamon József (1873), Drucker Mór (1875-80), Kohn Adolf (1880- 1886),Weinberger Lajos (1889), Katz Jakab(1892), Biederman Eisig (1892), Biederman József (1897), Stern József (1905-15); Guttfrend Sámuel dr. 1915 óta. - Jegyzők voltak: Popper Alajos dr. (1856), Weiman Fülöp dr. (1866), Czukor Sámuel (1871), Rottenberg Izsó (1872), Mandel Izidor (1873), SchwarczAlbert(1877), Lippe Ármin (1878), Simonovits Dezső (1890), Burger D. József (1891-1926), Kertész Lipót (1902-11), Guttman Mózes (1911 óta); Fábián Ferenc 1927 óta."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 993. címszó a lexikon => 191. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10993.htm

CÍMSZÓ: Debrecen

SZÓCIKK: A következő intézmények működnek a hitközség keretében: Internátus, a gimnázium fennhatósága alatt. Talmud Tóra 40-50 tanulóval. Tanítói: Billitzer Jónás és Friedländer Mór, Intézmények: Izraelita Nőegylet, alapíttatott 1874. Első elnöke özv. Hartstein Sámuelné volt; követte őt leánya Popper Alajosné, utána ennek leánya Balkányi Miklósné ki negyedszázadon át viselte ezt a nemes tisztséget; 1919 óta özv. Léderer Miksáné áll a Nőegylet élén. OMIKE. A budapesti Omike fiókja alakult 1927. Elnöke: Létay Lajos vezérigazgató, főtitkára Barta Gyula dr. orvos, Ción betegsegélyző egylet. Elnöke Szőllős Dezső dr. ügyvéd, a Chevra Kadisa titkára. Alapíttatott 1888,, tagjainak száma 400. Bikur-Cholim betegsegélyző egylet, alapíttatott 1902. Tagjainak száma 280. Alapítványok: Reichman Ármin az össze 3 D.-i középiskolákban létesített alapítványokat, melyek azonban részint a hadikölcsön, részint pedig az infláció folytán elenyésztek. A zsidó gimnázium alapítványaiból megemlítjük a Brief Gina, Lichtenstein Samu és Dezső, dr. Fejér Ferenc alapítványokat, melyek a sok kisebb alapítvány mellett ma is egyenként 1200 pengő értékben fennállnak. D.-ben van a magyarországi status quo hitközségek országos szövetsége l. Statusquo . Igen sok kiváló ember élt, működölt és működik ma is D.-ben. Ezek között országos hírre emelkedett: néh. Bakonyi Samu dr. országgyűlési képviselő, Balkányi Miklós dr., a városi telefon szervezője, a homokszőlő telepítéseknek egyik úttörő meghonosítója. Biederman Eisig nagykereskedő, Brief Gyula dr. főtörzsorvos, Brück Gyula városi zeneszerző, Hitesi Lajos országos hírű karmester, Hollander Leó bankigazgató, 48-as honvéd a Damjanich zászlóaljban, Kardos Samu dr. országos nevű védőügyvéd, báró Wesselényi élete c. két kötetes munka szerzője, Langfelder Artúr dr. törzsorvos, hősi halált halt 1915., Lieberman Leó orvos, Popper Alajos dr., a debreceni orvos-egylet elnöke, aki 1882. megírta a D.-i kongresszusi status quo hitközségek történetét Debrecen sz. kir. város egyetemes leírása c. munkájában. Popper Mór dr. ügyvéd, Rubin Farkas mezőgazdasági gépgyár igazgató, akit 1919. terroristák meggyilkoltak, Szántó Győző a GYOSZ elnöke, munkáskertek alapítója és néhai Weinman Fülöp dr., a D.-i titkára, később budapesti királyi közjegyző és a Pesti Izr. Hitközség elnöke. A közéletben jelentékeny szerepet játszanak: Balkányi Ede dr. városi t. főorvos, Balla Jenő ny. ezredes, Bleyer Lajos nagybirtokos, Debreceni Jenő városi gázgyári igazgató, Palk Lajos nagykereskedő, iparkamarai alelnök, Fejér Ferencz dr. a zsidó gimnázium felügyelőbizottságának elnöke. Füredi József és Füredi Sámuel zenetanárok, Hartstein István, Hartstein Nándor és Hartstein Dániel nagybirtokosok, Hegedűs Jenő dr. az ügyvédi kamara elnöke, Kardos Albert dr. író, zsidó reálgimnáziumi igazgató, Kenyeres Sándor dr. ügyvéd, költő és író, Lichtschein Jenő és Lichtschein Márton nagybirtokosok, Löfkovits Artúr a Ferencz József rend lovagja, a városi múzeum egyik alapítója és igazgatója, Révész Benő ny. ezredes, ifj. Schwarcz Vilmos városi közélelmezési igazgató a háború és forradalom alatt. Szántó Sámuel dr. kereskedelmi iskolai tanár, c. igazgató, a szövetkezeti alapon működő Kölcsönös Segélyző egyleteknek D.-ben és környékén egyik propagálója, Szőllős Ármin városi vágóhídi igazgató, Ungár Jenő bankigazgató, műgyűjtő. A D.-i Izr. Hitközség jelenlegi vezetője: Fejér Ferenc dr. elnök, ifj.. Schwarcz Vilmos alelnök, Brunner Lajos dr. iskolaszéki elnök, Rosenberg Adolf magánzó, Lusztig Dezső kereskedő, Halmágyi József kereskedő, Bárdos Jakab dr. ügyvéd, Geiger Miklós dr. ügyvéd elöljárók. A világháború alatt a D.-i zsidó katonák közül 157 a harctereken hősi halált halt. A D.-i hitközségnek 1856 óta meg van minden jegyzőkönyve. Gazdag és rendezett levéltára van. A következő rabbik működtek a hitközségben; Ehrlich Eduárd 1856 , Fried Áron megyei főrabbi 1858 , Lipschütz Hermán dr. 1871 , Bernfeld Jónás 1872-90 , Krausz Vilmos 1891-921 ; 1922 szept. óta Schlesinger Sámuel dr. - Fennállása óta a következő elnökök álltak a hitközség élén: Eisenberger Móric 1856 , Feischl Fülöp 1858 , Klein Ignác, Kohn Ignác 1860 , Rott Elkán 1867 , Sterelinski Manó 1871 ,Katz Jakab 1872 , Rosenfeld Salamon 1882 , Drucker Mór 1884 , Scheer Benő dr. 1886 , Balkányi Miklós dr. 1887 , Feischl Károly 1890 , Reichman Ármin 1893- 1908 , Rosinger Lajos 1909-920 , kinek közvetlen munkatársa Freund Jenő dr. ügyvezető alelnökvolt; Fejér Ferenc dr. 1921 óta. - A Chevra Kadisa elnökei voltak: Fried Bernát 1846 , Klein Ignác 1864 , Rott Elkán 1866 , Feischl Fülöp 1867 , Schwarcz Salamon József 1873 , Drucker Mór 1875-80 , Kohn Adolf 1880- 1886 ,Weinberger Lajos 1889 , Katz Jakab 1892 , Biederman Eisig 1892 , Biederman József 1897 , Stern József 1905-15 ; Guttfrend Sámuel dr. 1915 óta. - Jegyzők voltak: Popper Alajos dr. 1856 , Weiman Fülöp dr. 1866 , Czukor Sámuel 1871 , Rottenberg Izsó 1872 , Mandel Izidor 1873 , SchwarczAlbert 1877 , Lippe Ármin 1878 , Simonovits Dezső 1890 , Burger D. József 1891-1926 , Kertész Lipót 1902-11 , Guttman Mózes 1911 óta ; Fábián Ferenc 1927 óta.

10993.ht

CÍMSZÓ Debrece

SZÓCIKK következ intézménye működne hitközsé keretében Internátus gimnáziu fennhatóság alatt Talmu Tór 40-5 tanulóval Tanítói Billitze Jóná é Friedlände Mór Intézmények Izraelit Nőegylet alapíttatot 1874 Els elnök özv Hartstei Sámueln volt követt ő leány Poppe Alajosné után enne leány Balkány Miklósn k negyedszázado á viselt ez neme tisztséget 191 ót özv Lédere Miksán ál Nőegyle élén OMIKE budapest Omik fiókj alakul 1927 Elnöke Léta Lajo vezérigazgató főtitkár Bart Gyul dr orvos Ció betegsegélyz egylet Elnök Szőllő Dezs dr ügyvéd Chevr Kadis titkára Alapíttatot 1888, tagjaina szám 400 Bikur-Choli betegsegélyz egylet alapíttatot 1902 Tagjaina szám 280 Alapítványok Reichma Ármi a össz D.- középiskolákba létesítet alapítványokat melye azonba részin hadikölcsön részin pedi a infláci folytá elenyésztek zsid gimnáziu alapítványaibó megemlítjü Brie Gina Lichtenstei Sam é Dezső dr Fejé Feren alapítványokat melye so kiseb alapítván mellet m i egyenkén 120 peng értékbe fennállnak D.-be va magyarország statu qu hitközsége országo szövetség l Statusqu Ige so kivál embe élt működöl é működi m i D.-ben Eze közöt országo hírr emelkedett néh Bakony Sam dr országgyűlés képviselő Balkány Mikló dr. város telefo szervezője homokszől telepítésekne egyi úttör meghonosítója Biederma Eisi nagykereskedő Brie Gyul dr főtörzsorvos Brüc Gyul város zeneszerző Hites Lajo országo hír karmester Hollande Le bankigazgató 48-a honvé Damjanic zászlóaljban Kardo Sam dr országo nev védőügyvéd bár Wesselény élet c ké kötete munk szerzője Langfelde Artú dr törzsorvos hős halál hal 1915. Lieberma Le orvos Poppe Alajo dr. debrecen orvos-egyle elnöke ak 1882 megírt D.- kongresszus statu qu hitközsége történeté Debrece sz kir váro egyeteme leírás c munkájában Poppe Mó dr ügyvéd Rubi Farka mezőgazdaság gépgyá igazgató aki 1919 terroristá meggyilkoltak Szánt Győz GYOS elnöke munkáskerte alapítój é néha Weinma Fülö dr. D.- titkára későb budapest király közjegyz é Pest Izr Hitközsé elnöke közéletbe jelentéken szerepe játszanak Balkány Ed dr város t főorvos Ball Jen ny ezredes Bleye Lajo nagybirtokos Debrecen Jen város gázgyár igazgató Pal Lajo nagykereskedő iparkamara alelnök Fejé Ferenc dr zsid gimnáziu felügyelőbizottságána elnöke Füred Józse é Füred Sámue zenetanárok Hartstei István Hartstei Nándo é Hartstei Dánie nagybirtokosok Hegedű Jen dr a ügyvéd kamar elnöke Kardo Alber dr író zsid reálgimnázium igazgató Kenyere Sándo dr ügyvéd költ é író Lichtschei Jen é Lichtschei Márto nagybirtokosok Löfkovit Artú Ferenc Józse ren lovagja város múzeu egyi alapítój é igazgatója Révés Ben ny ezredes ifj Schwarc Vilmo város közélelmezés igazgat hábor é forradalo alatt Szánt Sámue dr kereskedelm iskola tanár c igazgató szövetkezet alapo működ Kölcsönö Segélyz egyletekne D.-be é környéké egyi propagálója Szőllő Ármi város vágóhíd igazgató Ungá Jen bankigazgató műgyűjtő D.- Izr Hitközsé jelenleg vezetője Fejé Feren dr elnök ifj. Schwarc Vilmo alelnök Brunne Lajo dr iskolaszék elnök Rosenber Adol magánzó Luszti Dezs kereskedő Halmágy Józse kereskedő Bárdo Jaka dr ügyvéd Geige Mikló dr ügyvé elöljárók világhábor alat D.- zsid katoná közü 15 harctereke hős halál halt D.- hitközségne 185 ót me va minde jegyzőkönyve Gazda é rendezet levéltár van következ rabbi működte hitközségben Ehrlic Eduár 185 Frie Áro megye főrabb 185 Lipschüt Hermá dr 187 Bernfel Jóná 1872-9 Kraus Vilmo 1891-92 192 szept ót Schlesinge Sámue dr Fennállás ót következ elnökö állta hitközsé élén Eisenberge Móri 185 Feisch Fülö 185 Klei Ignác Koh Igná 186 Rot Elká 186 Sterelinsk Man 187 ,Kat Jaka 187 Rosenfel Salamo 188 Drucke Mó 188 Schee Ben dr 188 Balkány Mikló dr 188 Feisch Károl 189 Reichma Ármi 1893 190 Rosinge Lajo 1909-92 kine közvetle munkatárs Freun Jen dr ügyvezet alelnökvolt Fejé Feren dr 192 óta Chevr Kadis elnöke voltak Frie Berná 184 Klei Igná 186 Rot Elká 186 Feisch Fülö 186 Schwarc Salamo Józse 187 Drucke Mó 1875-8 Koh Adol 1880 188 ,Weinberge Lajo 188 Kat Jaka 189 Biederma Eisi 189 Biederma Józse 189 Ster Józse 1905-1 Guttfren Sámue dr 191 óta Jegyző voltak Poppe Alajo dr 185 Weima Fülö dr 186 Czuko Sámue 187 Rottenber Izs 187 Mande Izido 187 SchwarczAlber 187 Lipp Ármi 187 Simonovit Dezs 189 Burge D Józse 1891-192 Kertés Lipó 1902-1 Guttma Móze 191 ót Fábiá Feren 192 óta

10993.h

CÍMSZ Debrec

SZÓCIK követke intézmény működn hitközs keretébe Internátu gimnázi fennhatósá alat Talm Tó 40- tanulóva Tanító Billitz Jón Friedländ Mó Intézménye Izraeli Nőegyle alapíttato 187 El elnö öz Hartste Sámuel vol követ leán Popp Alajosn utá enn leán Balkán Miklós negyedszázad visel e nem tisztsége 19 ó öz Léder Miksá á Nőegyl élé OMIK budapes Omi fiók alaku 192 Elnök Lét Laj vezérigazgat főtitká Bar Gyu d orvo Ci betegsegély egyle Elnö Szőll Dez d ügyvé Chev Kadi titkár Alapíttato 1888 tagjain szá 40 Bikur-Chol betegsegély egyle alapíttato 190 Tagjain szá 28 Alapítványo Reichm Árm öss D. középiskolákb létesíte alapítványoka mely azonb részi hadikölcsö részi ped inflác folyt elenyészte zsi gimnázi alapítványaib megemlítj Bri Gin Lichtenste Sa Dezs d Fej Fere alapítványoka mely s kise alapítvá melle egyenké 12 pen értékb fennállna D.-b v magyarorszá stat q hitközség ország szövetsé Statusq Ig s kivá emb él működö működ D.-be Ez közö ország hír emelkedet né Bakon Sa d országgyűlé képvisel Balkán Mikl dr váro telef szervezőj homoksző telepítésekn egy úttö meghonosítój Biederm Eis nagykeresked Bri Gyu d főtörzsorvo Brü Gyu váro zeneszerz Hite Laj ország hí karmeste Holland L bankigazgat 48- honv Damjani zászlóaljba Kard Sa d ország ne védőügyvé bá Wesselén éle k kötet mun szerzőj Langfeld Art d törzsorvo hő halá ha 1915 Lieberm L orvo Popp Alaj dr debrece orvos-egyl elnök a 188 megír D. kongresszu stat q hitközség történet Debrec s ki vár egyetem leírá munkájába Popp M d ügyvé Rub Fark mezőgazdasá gépgy igazgat ak 191 terrorist meggyilkolta Szán Győ GYO elnök munkáskert alapító néh Weinm Fül dr D. titkár késő budapes királ közjegy Pes Iz Hitközs elnök közéletb jelentéke szerep játszana Balkán E d váro főorvo Bal Je n ezrede Bley Laj nagybirtoko Debrece Je váro gázgyá igazgat Pa Laj nagykeresked iparkamar alelnö Fej Feren d zsi gimnázi felügyelőbizottságán elnök Füre Józs Füre Sámu zenetanáro Hartste Istvá Hartste Nánd Hartste Dáni nagybirtokoso Heged Je d ügyvé kama elnök Kard Albe d ír zsi reálgimnáziu igazgat Kenyer Sánd d ügyvé köl ír Lichtsche Je Lichtsche Márt nagybirtokoso Löfkovi Art Feren Józs re lovagj váro múze egy alapító igazgatój Révé Be n ezrede if Schwar Vilm váro közélelmezé igazga hábo forradal alat Szán Sámu d kereskedel iskol taná igazgat szövetkeze alap műkö Kölcsön Segély egyletekn D.-b környék egy propagálój Szőll Árm váro vágóhí igazgat Ung Je bankigazgat műgyűjt D. Iz Hitközs jelenle vezetőj Fej Fere d elnö ifj Schwar Vilm alelnö Brunn Laj d iskolaszé elnö Rosenbe Ado magánz Luszt Dez keresked Halmág Józs keresked Bárd Jak d ügyvé Geig Mikl d ügyv elöljáró világhábo ala D. zsi katon köz 1 harcterek hő halá hal D. hitközségn 18 ó m v mind jegyzőkönyv Gazd rendeze levéltá va követke rabb működt hitközségbe Ehrli Eduá 18 Fri Ár megy főrab 18 Lipschü Herm d 18 Bernfe Jón 1872- Krau Vilm 1891-9 19 szep ó Schlesing Sámu d Fennállá ó követke elnök állt hitközs élé Eisenberg Mór 18 Feisc Fül 18 Kle Igná Ko Ign 18 Ro Elk 18 Sterelins Ma 18 ,Ka Jak 18 Rosenfe Salam 18 Druck M 18 Sche Be d 18 Balkán Mikl d 18 Feisc Káro 18 Reichm Árm 189 19 Rosing Laj 1909-9 kin közvetl munkatár Freu Je d ügyveze alelnökvol Fej Fere d 19 ót Chev Kadi elnök volta Fri Bern 18 Kle Ign 18 Ro Elk 18 Feisc Fül 18 Schwar Salam Józs 18 Druck M 1875- Ko Ado 188 18 ,Weinberg Laj 18 Ka Jak 18 Biederm Eis 18 Biederm Józs 18 Ste Józs 1905- Guttfre Sámu d 19 ót Jegyz volta Popp Alaj d 18 Weim Fül d 18 Czuk Sámu 18 Rottenbe Iz 18 Mand Izid 18 SchwarczAlbe 18 Lip Árm 18 Simonovi Dez 18 Burg Józs 1891-19 Kerté Lip 1902- Guttm Móz 19 ó Fábi Fere 19 ót

10993.

CÍMS Debre

SZÓCI követk intézmén működ hitköz keretéb Internát gimnáz fennhatós ala Tal T 40 tanulóv Tanít Billit Jó Friedlän M Intézmény Izrael Nőegyl alapíttat 18 E eln ö Hartst Sámue vo köve leá Pop Alajos ut en leá Balká Mikló negyedszáza vise ne tisztség 1 ö Léde Miks Nőegy él OMI budape Om fió alak 19 Elnö Lé La vezérigazga főtitk Ba Gy orv C betegsegél egyl Eln Szől De ügyv Che Kad titká Alapíttat 188 tagjai sz 4 Bikur-Cho betegsegél egyl alapíttat 19 Tagjai sz 2 Alapítvány Reich Ár ös D középiskolák létesít alapítványok mel azon rész hadikölcs rész pe inflá foly elenyészt zs gimnáz alapítványai megemlít Br Gi Lichtenst S Dez Fe Fer alapítványok mel kis alapítv mell egyenk 1 pe érték fennálln D.- magyarorsz sta hitközsé orszá szövets Status I kiv em é működ műkö D.-b E köz orszá hí emelkede n Bako S országgyűl képvise Balká Mik d vár tele szervező homoksz telepítések eg útt meghonosító Bieder Ei nagykereske Br Gy főtörzsorv Br Gy vár zeneszer Hit La orszá h karmest Hollan bankigazga 48 hon Damjan zászlóaljb Kar S orszá n védőügyv b Wesselé él köte mu szerző Langfel Ar törzsorv h hal h 191 Lieber orv Pop Ala d debrec orvos-egy elnö 18 megí D kongressz sta hitközsé történe Debre k vá egyete leír munkájáb Pop ügyv Ru Far mezőgazdas gépg igazga a 19 terroris meggyilkolt Szá Gy GY elnö munkásker alapít né Wein Fü d D titká kés budape kirá közjeg Pe I Hitköz elnö közélet jelenték szere játszan Balká vár főorv Ba J ezred Ble La nagybirtok Debrec J vár gázgy igazga P La nagykereske iparkama aleln Fe Fere zs gimnáz felügyelőbizottságá elnö Für Józ Für Sám zenetanár Hartst Istv Hartst Nán Hartst Dán nagybirtokos Hege J ügyv kam elnö Kar Alb í zs reálgimnázi igazga Kenye Sán ügyv kö í Lichtsch J Lichtsch Már nagybirtokos Löfkov Ar Fere Józ r lovag vár múz eg alapít igazgató Rév B ezred i Schwa Vil vár közélelmez igazg háb forrada ala Szá Sám kereskede isko tan igazga szövetkez ala műk Kölcsö Segél egyletek D.- környé eg propagáló Szől Ár vár vágóh igazga Un J bankigazga műgyűj D I Hitköz jelenl vezető Fe Fer eln if Schwa Vil aleln Brun La iskolasz eln Rosenb Ad magán Lusz De kereske Halmá Józ kereske Bár Ja ügyv Gei Mik ügy elöljár világháb al D zs kato kö harctere h hal ha D hitközség 1 min jegyzőköny Gaz rendez levélt v követk rab működ hitközségb Ehrl Edu 1 Fr Á meg főra 1 Lipsch Her 1 Bernf Jó 1872 Kra Vil 1891- 1 sze Schlesin Sám Fennáll követk elnö áll hitköz él Eisenber Mó 1 Feis Fü 1 Kl Ign K Ig 1 R El 1 Sterelin M 1 ,K Ja 1 Rosenf Sala 1 Druc 1 Sch B 1 Balká Mik 1 Feis Kár 1 Reich Ár 18 1 Rosin La 1909- ki közvet munkatá Fre J ügyvez alelnökvo Fe Fer 1 ó Che Kad elnö volt Fr Ber 1 Kl Ig 1 R El 1 Feis Fü 1 Schwa Sala Józ 1 Druc 1875 K Ad 18 1 ,Weinber La 1 K Ja 1 Bieder Ei 1 Bieder Józ 1 St Józ 1905 Guttfr Sám 1 ó Jegy volt Pop Ala 1 Wei Fü 1 Czu Sám 1 Rottenb I 1 Man Izi 1 SchwarczAlb 1 Li Ár 1 Simonov De 1 Bur Józ 1891-1 Kert Li 1902 Gutt Mó 1 Fáb Fer 1 ó

10993

CÍM Debr

SZÓC követ intézmé műkö hitkö kereté Interná gimná fennható al Ta 4 tanuló Taní Billi J Friedlä Intézmén Izrae Nőegy alapítta 1 el Harts Sámu v köv le Po Alajo u e le Balk Mikl negyedszáz vis n tisztsé Léd Mik Nőeg é OM budap O fi ala 1 Eln L L vezérigazg főtit B G or betegsegé egy El Sző D ügy Ch Ka titk Alapítta 18 tagja s Bikur-Ch betegsegé egy alapítta 1 Tagja s Alapítván Reic Á ö középiskolá létesí alapítványo me azo rés hadikölc rés p infl fol elenyész z gimná alapítványa megemlí B G Lichtens De F Fe alapítványo me ki alapít mel egyen p érté fennáll D. magyarors st hitközs orsz szövet Statu ki e műkö műk D.- kö orsz h emelked Bak országgyű képvis Balk Mi vá tel szervez homoks telepítése e út meghonosít Biede E nagykeresk B G főtörzsor B G vá zenesze Hi L orsz karmes Holla bankigazg 4 ho Damja zászlóalj Ka orsz védőügy Wessel é köt m szerz Langfe A törzsor ha 19 Liebe or Po Al debre orvos-eg eln 1 meg kongress st hitközs történ Debr v egyet leí munkájá Po ügy R Fa mezőgazda gép igazg 1 terrori meggyilkol Sz G G eln munkáske alapí n Wei F titk ké budap kir közje P Hitkö eln közéle jelenté szer játsza Balk vá főor B ezre Bl L nagybirto Debre vá gázg igazg L nagykeresk iparkam alel F Fer z gimná felügyelőbizottság eln Fü Jó Fü Sá zenetaná Harts Ist Harts Ná Harts Dá nagybirtoko Heg ügy ka eln Ka Al z reálgimnáz igazg Keny Sá ügy k Lichtsc Lichtsc Má nagybirtoko Löfko A Fer Jó lova vá mú e alapí igazgat Ré ezre Schw Vi vá közélelme igaz há forrad al Sz Sá keresked isk ta igazg szövetke al mű Kölcs Segé egylete D. körny e propagál Sző Á vá vágó igazg U bankigazg műgyű Hitkö jelen vezet F Fe el i Schw Vi alel Bru L iskolas el Rosen A magá Lus D keresk Halm Jó keresk Bá J ügy Ge Mi üg elöljá világhá a z kat k harcter ha h hitközsé mi jegyzőkön Ga rende levél követ ra műkö hitközség Ehr Ed F me főr Lipsc He Bern J 187 Kr Vi 1891 sz Schlesi Sá Fennál követ eln ál hitkö é Eisenbe M Fei F K Ig I E Stereli , J Rosen Sal Dru Sc Balk Mi Fei Ká Reic Á 1 Rosi L 1909 k közve munkat Fr ügyve alelnökv F Fe Ch Ka eln vol F Be K I E Fei F Schw Sal Jó Dru 187 A 1 ,Weinbe L J Biede E Biede Jó S Jó 190 Guttf Sá Jeg vol Po Al We F Cz Sá Rotten Ma Iz SchwarczAl L Á Simono D Bu Jó 1891- Ker L 190 Gut M Fá Fe

1099

CÍ Deb

SZÓ köve intézm műk hitk keret Intern gimn fennhat a T tanul Tan Bill Friedl Intézmé Izra Nőeg alapítt e Hart Sám kö l P Alaj l Bal Mik negyedszá vi tiszts Lé Mi Nőe O buda f al El vezérigaz főti o betegseg eg E Sz üg C K tit Alapítt 1 tagj Bikur-C betegseg eg alapítt Tagj Alapítvá Rei középiskol létes alapítvány m az ré hadiköl ré inf fo elenyés gimn alapítvány megeml Lichten D F alapítvány m k alapí me egye ért fennál D magyaror s hitköz ors szöve Stat k műk mű D. k ors emelke Ba országgy képvi Bal M v te szerve homok telepítés ú meghonosí Bied nagykeres főtörzso v zenesz H ors karme Holl bankigaz h Damj zászlóal K ors védőüg Wesse kö szer Langf törzso h 1 Lieb o P A debr orvos-e el me kongres s hitköz törté Deb egye le munkáj P üg F mezőgazd gé igaz terror meggyilko S el munkásk alap We tit k buda ki közj Hitk el közél jelent sze játsz Bal v főo ezr B nagybirt Debr v gáz igaz nagykeres iparka ale Fe gimn felügyelőbizottsá el F J F S zenetan Hart Is Hart N Hart D nagybirtok He üg k el K A reálgimná igaz Ken S üg Lichts Lichts M nagybirtok Löfk Fe J lov v m alap igazga R ezr Sch V v közélelm iga h forra a S S kereske is t igaz szövetk a m Kölc Seg egylet D körn propagá Sz v vág igaz bankigaz műgy Hitk jele veze F e Sch V ale Br iskola e Rose mag Lu keres Hal J keres B üg G M ü elölj világh ka harcte h hitközs m jegyzőkö G rend levé köve r műk hitközsé Eh E m fő Lips H Ber 18 K V 189 s Schles S Fenná köve el á hitk Eisenb Fe I Sterel Rose Sa Dr S Bal M Fe K Rei Ros 190 közv munka F ügyv alelnök F C K el vo B Fe Sch Sa J Dr 18 ,Weinb Bied Bied J J 19 Gutt S Je vo P A W C S Rotte M I SchwarczA Simon B J 1891 Ke 19 Gu F F