11001.htm

CÍMSZÓ: Delli

SZEMÉLYNÉV: Delli Emma

SZÓCIKK: Delli Emma, színművésznő, szül. Szögeden 1870. A Színművészeti Akadémia elvégzése után a kolozsvári Nemzeti Színház tagja lett, 1896. a Vígszínház megnyitása alkalmával már ehhez a színházhoz szerződtették. 1902. óta a Nemzeti Színház tagja volt több éven át, majd végleg visszavonult a színpadtól. Főképp társalgási szerepekben aratott sikereket. Nagyobb szerepei voltak a Trilby, Cyprienne, Zsuzsi (Figaró házassága), Hübscher Kata (Szókimondó asszonyság), Szentirmayné (Dolovai nábob leánya), Dilli (Ocskay brigadéros) stb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1001. címszó a lexikon => 194. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11001.htm

CÍMSZÓ: Delli

SZEMÉLYNÉV: Delli Emma

SZÓCIKK: Delli Emma, színművésznő, szül. Szögeden 1870. A Színművészeti Akadémia elvégzése után a kolozsvári Nemzeti Színház tagja lett, 1896. a Vígszínház megnyitása alkalmával már ehhez a színházhoz szerződtették. 1902. óta a Nemzeti Színház tagja volt több éven át, majd végleg visszavonult a színpadtól. Főképp társalgási szerepekben aratott sikereket. Nagyobb szerepei voltak a Trilby, Cyprienne, Zsuzsi Figaró házassága , Hübscher Kata Szókimondó asszonyság , Szentirmayné Dolovai nábob leánya , Dilli Ocskay brigadéros stb.

11001.ht

CÍMSZÓ Dell

SZEMÉLYNÉV Dell Emm

SZÓCIKK Dell Emma színművésznő szül Szögede 1870 Színművészet Akadémi elvégzés utá kolozsvár Nemzet Színhá tagj lett 1896 Vígszínhá megnyitás alkalmáva má ehhe színházho szerződtették 1902 ót Nemzet Színhá tagj vol töb éve át maj végle visszavonul színpadtól Főkép társalgás szerepekbe aratot sikereket Nagyob szerepe volta Trilby Cyprienne Zsuzs Figar házasság Hübsche Kat Szókimond asszonysá Szentirmayn Dolova nábo leány Dill Ocska brigadéro stb

11001.h

CÍMSZ Del

SZEMÉLYNÉ Del Em

SZÓCIK Del Emm színművészn szü Szöged 187 Színművésze Akadém elvégzé ut kolozsvá Nemze Szính tag let 189 Vígszính megnyitá alkalmáv m ehh színházh szerződtetté 190 ó Nemze Szính tag vo tö év á ma végl visszavonu színpadtó Főké társalgá szerepekb arato sikereke Nagyo szerep volt Trilb Cyprienn Zsuz Figa házassá Hübsch Ka Szókimon asszonys Szentirmay Dolov náb leán Dil Ocsk brigadér st

11001.

CÍMS De

SZEMÉLYN De E

SZÓCI De Em színművész sz Szöge 18 Színművész Akadé elvégz u kolozsv Nemz Szín ta le 18 Vígszín megnyit alkalmá eh színház szerződtett 19 Nemz Szín ta v t é m vég visszavon színpadt Fők társalg szerepek arat sikerek Nagy szere vol Tril Cyprien Zsu Fig házass Hübsc K Szókimo asszony Szentirma Dolo ná leá Di Ocs brigadé s

11001

CÍM D

SZEMÉLY D

SZÓC D E színművés s Szög 1 Színművés Akad elvég kolozs Nem Szí t l 1 Vígszí megnyi alkalm e színhá szerződtet 1 Nem Szí t vé visszavo színpad Fő társal szerepe ara sikere Nag szer vo Tri Cyprie Zs Fi házas Hübs Szókim asszon Szentirm Dol n le D Oc brigad

1100SZEMÉL

SZÓ színművé Szö Színművé Aka elvé koloz Ne Sz Vígsz megny alkal szính szerződte Ne Sz v visszav színpa F társa szerep ar siker Na sze v Tr Cypri Z F háza Hüb Szóki asszo Szentir Do l O briga