11002.htm

CÍMSZÓ: Dénes

SZEMÉLYNÉV: Dénes Lajos

SZÓCIKK: "Dénes, Lajos, pedagógus, szül. Budapesten 1879. Egyetemi tanulmányait u. o. végezte s miután tanári és bölcsészetdoktori képesítést nyert, a VII. ker. áll. főgimnázium tanára lett. 1919-ben a Károlyi-kormány alatt áll. tankerületi főigazgatónak nevezték ki, de 1920. ettől megfosztották, 1924. azonban rehabilitálták és nyugdíjállományba helyezték. Alelnöke az OMIKE kultúrotthonnak. Munkái: Az esztétikai közösség törvénye ; Arany esztétikai nézetei; A kritika lélektana ; Gondolatok az esztétikai szemlélet problémájához; Az esztétika mai állása: Esztétika és művészettudomány s ezenkívül több kisebb pedagógiai, filozófiai és publicisztikai cikket írt, újabban pedig a Nemzeti Színház története megírására kapott megbízatást."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1002. címszó a lexikon => 194. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11002.htm

CÍMSZÓ: Dénes

SZEMÉLYNÉV: Dénes Lajos

SZÓCIKK: Dénes, Lajos, pedagógus, szül. Budapesten 1879. Egyetemi tanulmányait u. o. végezte s miután tanári és bölcsészetdoktori képesítést nyert, a VII. ker. áll. főgimnázium tanára lett. 1919-ben a Károlyi-kormány alatt áll. tankerületi főigazgatónak nevezték ki, de 1920. ettől megfosztották, 1924. azonban rehabilitálták és nyugdíjállományba helyezték. Alelnöke az OMIKE kultúrotthonnak. Munkái: Az esztétikai közösség törvénye ; Arany esztétikai nézetei; A kritika lélektana ; Gondolatok az esztétikai szemlélet problémájához; Az esztétika mai állása: Esztétika és művészettudomány s ezenkívül több kisebb pedagógiai, filozófiai és publicisztikai cikket írt, újabban pedig a Nemzeti Színház története megírására kapott megbízatást.

11002.ht

CÍMSZÓ Déne

SZEMÉLYNÉV Déne Lajo

SZÓCIKK Dénes Lajos pedagógus szül Budapeste 1879 Egyetem tanulmányai u o végezt miutá tanár é bölcsészetdoktor képesítés nyert VII ker áll főgimnáziu tanár lett 1919-be Károlyi-kormán alat áll tankerület főigazgatóna nevezté ki d 1920 ettő megfosztották 1924 azonba rehabilitáltá é nyugdíjállományb helyezték Alelnök a OMIK kultúrotthonnak Munkái A esztétika közössé törvény Aran esztétika nézetei kritik lélektan Gondolato a esztétika szemléle problémájához A esztétik ma állása Esztétik é művészettudomán ezenkívü töb kiseb pedagógiai filozófia é publicisztika cikke írt újabba pedi Nemzet Színhá történet megírásár kapot megbízatást

11002.h

CÍMSZ Dén

SZEMÉLYNÉ Dén Laj

SZÓCIK Déne Lajo pedagógu szü Budapest 187 Egyete tanulmánya végez miut taná bölcsészetdokto képesíté nyer VI ke ál főgimnázi taná let 1919-b Károlyi-kormá ala ál tankerüle főigazgatón nevezt k 192 ett megfosztottá 192 azonb rehabilitált nyugdíjállomány helyezté Alelnö OMI kultúrotthonna Munká esztétik közöss törvén Ara esztétik nézete kriti lélekta Gondolat esztétik szemlél problémájáho esztéti m állás Esztéti művészettudomá ezenkív tö kise pedagógia filozófi publicisztik cikk ír újabb ped Nemze Szính történe megírásá kapo megbízatás

11002.

CÍMS Dé

SZEMÉLYN Dé La

SZÓCI Dén Laj pedagóg sz Budapes 18 Egyet tanulmány vége miu tan bölcsészetdokt képesít nye V k á főgimnáz tan le 1919- Károlyi-korm al á tankerül főigazgató nevez 19 et megfosztott 19 azon rehabilitál nyugdíjállomán helyezt Aleln OM kultúrotthonn Munk esztéti közös törvé Ar esztéti nézet krit lélekt Gondola esztéti szemlé problémájáh esztét állá Esztét művészettudom ezenkí t kis pedagógi filozóf publiciszti cik í újab pe Nemz Szín történ megírás kap megbízatá

11002

CÍM D

SZEMÉLY D L

SZÓC Dé La pedagó s Budape 1 Egye tanulmán vég mi ta bölcsészetdok képesí ny főgimná ta l 1919 Károlyi-kor a tankerü főigazgat neve 1 e megfosztot 1 azo rehabilitá nyugdíjállomá helyez Alel O kultúrotthon Mun esztét közö törv A esztét néze kri lélek Gondol esztét szeml problémájá eszté áll Eszté művészettudo ezenk ki pedagóg filozó publiciszt ci úja p Nem Szí törté megírá ka megbízat

1100SZEMÉL

SZÓ D L pedag Budap Egy tanulmá vé m t bölcsészetdo képes n főgimn t 191 Károlyi-ko tanker főigazga nev megfoszto az rehabilit nyugdíjállom helye Ale kultúrottho Mu eszté köz tör eszté néz kr léle Gondo eszté szem problémáj eszt ál Eszt művészettud ezen k pedagó filoz publicisz c új Ne Sz tört megír k megbíza