11003.htm

CÍMSZÓ: Dénes

SZEMÉLYNÉV: Dénes Oszkár

SZÓCIKK: 2. D. Oszkár, színművész, szül. Magyarkeszin (Tolna vm.) 1891. Előbb az egyetem gyógyszerészeti fakultását végezte el, majd a Színművészeti Akadémia elvégzése után mint a Király Színház, később a Royal Orfeum és más kabarék népszerű komikus művésze aratott sikereket. 1928. májusban ismét a Király Színház szerződtette. Főképpen énekes-táncos szerepekben kiváló. Főbb szerepei a Balga Szűz, Rózsalány, Totó stb. operettek komikus szerepei.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1003. címszó a lexikon => 194. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11003.htm

CÍMSZÓ: Dénes

SZEMÉLYNÉV: Dénes Oszkár

SZÓCIKK: 2. D. Oszkár, színművész, szül. Magyarkeszin Tolna vm. 1891. Előbb az egyetem gyógyszerészeti fakultását végezte el, majd a Színművészeti Akadémia elvégzése után mint a Király Színház, később a Royal Orfeum és más kabarék népszerű komikus művésze aratott sikereket. 1928. májusban ismét a Király Színház szerződtette. Főképpen énekes-táncos szerepekben kiváló. Főbb szerepei a Balga Szűz, Rózsalány, Totó stb. operettek komikus szerepei.

11003.ht

CÍMSZÓ Déne

SZEMÉLYNÉV Déne Oszká

SZÓCIKK 2 D Oszkár színművész szül Magyarkeszi Toln vm 1891 Előb a egyete gyógyszerészet fakultásá végezt el maj Színművészet Akadémi elvégzés utá min Királ Színház későb Roya Orfeu é má kabaré népszer komiku művész aratot sikereket 1928 májusba ismé Királ Színhá szerződtette Főképpe énekes-tánco szerepekbe kiváló Főb szerepe Balg Szűz Rózsalány Tot stb operette komiku szerepei

11003.h

CÍMSZ Dén

SZEMÉLYNÉ Dén Oszk

SZÓCIK Oszká színművés szü Magyarkesz Tol v 189 Elő egyet gyógyszerésze fakultás végez e ma Színművésze Akadém elvégzé ut mi Kirá Színhá késő Roy Orfe m kabar népsze komik művés arato sikereke 192 májusb ism Kirá Szính szerződtett Főképp énekes-tánc szerepekb kivál Fő szerep Bal Szű Rózsalán To st operett komik szerepe

11003.

CÍMS Dé

SZEMÉLYN Dé Osz

SZÓCI Oszk színművé sz Magyarkes To 18 El egye gyógyszerész fakultá vége m Színművész Akadé elvégz u m Kir Szính kés Ro Orf kaba népsz komi művé arat sikerek 19 május is Kir Szín szerződtet Főkép énekes-tán szerepek kivá F szere Ba Sz Rózsalá T s operet komi szerep

11003

CÍM D

SZEMÉLY D Os

SZÓC Osz színműv s Magyarke T 1 E egy gyógyszerés fakult vég Színművés Akad elvég Ki Szín ké R Or kab néps kom műv ara sikere 1 máju i Ki Szí szerződte Főké énekes-tá szerepe kiv szer B S Rózsal opere kom szere

1100SZEMÉL O

SZÓ Os színmű Magyark eg gyógyszeré fakul vé Színművé Aka elvé K Szí k O ka nép ko mű ar siker máj K Sz szerződt Fők énekes-t szerep ki sze Rózsa oper ko szer