11004.htm

CÍMSZÓ: Dénes

SZEMÉLYNÉV: Dénes Sándor

SZÓCIKK: 3. D. Sándor publicista, szül. Mikolán (Szatmár vm.) 1880. Jogi tanulmányai közben pesti napilapokban és folyóiratokban jelentek meg cikkei. Újságot Írok c. könyvét a publikum és sajtó rokonszenvvel fogadta. 1908 óta a Szatmáron megjelenő Szamos c. napilap felelősszerkesztője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1004. címszó a lexikon => 194. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11004.htm

CÍMSZÓ: Dénes

SZEMÉLYNÉV: Dénes Sándor

SZÓCIKK: 3. D. Sándor publicista, szül. Mikolán Szatmár vm. 1880. Jogi tanulmányai közben pesti napilapokban és folyóiratokban jelentek meg cikkei. Újságot Írok c. könyvét a publikum és sajtó rokonszenvvel fogadta. 1908 óta a Szatmáron megjelenő Szamos c. napilap felelősszerkesztője.

11004.ht

CÍMSZÓ Déne

SZEMÉLYNÉV Déne Sándo

SZÓCIKK 3 D Sándo publicista szül Mikolá Szatmá vm 1880 Jog tanulmánya közbe pest napilapokba é folyóiratokba jelente me cikkei Újságo Íro c könyvé publiku é sajt rokonszenvve fogadta 190 ót Szatmáro megjelen Szamo c napila felelősszerkesztője

11004.h

CÍMSZ Dén

SZEMÉLYNÉ Dén Sánd

SZÓCIK Sánd publicist szü Mikol Szatm v 188 Jo tanulmány közb pes napilapokb folyóiratokb jelent m cikke Újság Ír könyv publik saj rokonszenvv fogadt 19 ó Szatmár megjele Szam napil felelősszerkesztőj

11004.

CÍMS Dé

SZEMÉLYN Dé Sán

SZÓCI Sán publicis sz Miko Szat 18 J tanulmán köz pe napilapok folyóiratok jelen cikk Újsá Í köny publi sa rokonszenv fogad 1 Szatmá megjel Sza napi felelősszerkesztő

11004

CÍM D

SZEMÉLY D Sá

SZÓC Sá publici s Mik Sza 1 tanulmá kö p napilapo folyóirato jele cik Újs kön publ s rokonszen foga Szatm megje Sz nap felelősszerkeszt

1100SZEMÉL S

SZÓ S public Mi Sz tanulm k napilap folyóirat jel ci Új kö pub rokonsze fog Szat megj S na felelősszerkesz