11006.htm

CÍMSZÓ: Dénes

SZEMÉLYNÉV: Dénes Valéria

SZÓCIKK: 5. D. Valéria*, festő, szül. Budapesten 1885., megh. Amsterdamban 1915. 1910-ben Parisba ment, hol Henri Matisse tanítványa lett. 1911-ben itt lett Galimberti Sándor festő felesége. A háború Parisban érte, honnan Hollandiába menekült férjével. A meneküléssel járó küzdelmek folytán szerzett betegségében halt meg alig 30 éves korában, míg férje felesége halála fölötti fájdalmában öngyilkos lett. Egész működését felölelő gyűjteményes kiállítást rendezett férjével együtt a Nemzeti Szalonban (1914). Képein a francia poszt-impreszszionisták hatásai mutatkoznak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1006. címszó a lexikon => 194. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11006.htm

CÍMSZÓ: Dénes

SZEMÉLYNÉV: Dénes Valéria

SZÓCIKK: 5. D. Valéria*, festő, szül. Budapesten 1885., megh. Amsterdamban 1915. 1910-ben Parisba ment, hol Henri Matisse tanítványa lett. 1911-ben itt lett Galimberti Sándor festő felesége. A háború Parisban érte, honnan Hollandiába menekült férjével. A meneküléssel járó küzdelmek folytán szerzett betegségében halt meg alig 30 éves korában, míg férje felesége halála fölötti fájdalmában öngyilkos lett. Egész működését felölelő gyűjteményes kiállítást rendezett férjével együtt a Nemzeti Szalonban 1914 . Képein a francia poszt-impreszszionisták hatásai mutatkoznak.

11006.ht

CÍMSZÓ Déne

SZEMÉLYNÉV Déne Valéri

SZÓCIKK 5 D Valéria* festő szül Budapeste 1885. megh Amsterdamba 1915 1910-be Parisb ment ho Henr Matiss tanítvány lett 1911-be it let Galimbert Sándo fest felesége hábor Parisba érte honna Hollandiáb menekül férjével menekülésse jár küzdelme folytá szerzet betegségébe hal me ali 3 éve korában mí férj feleség halál fölött fájdalmába öngyilko lett Egés működésé felölel gyűjteménye kiállítás rendezet férjéve együt Nemzet Szalonba 191 Képei franci poszt-impreszszionistá hatása mutatkoznak

11006.h

CÍMSZ Dén

SZEMÉLYNÉ Dén Valér

SZÓCIK Valéria fest szü Budapest 1885 meg Amsterdamb 191 1910-b Paris men h Hen Matis tanítván let 1911-b i le Galimber Sánd fes feleség hábo Parisb ért honn Hollandiá menekü férjéve meneküléss já küzdelm folyt szerze betegségéb ha m al év korába m fér felesé halá fölöt fájdalmáb öngyilk let Egé működés felöle gyűjtemény kiállítá rendeze férjév együ Nemze Szalonb 19 Képe franc poszt-impreszszionist hatás mutatkozna

11006.

CÍMS Dé

SZEMÉLYN Dé Valé

SZÓCI Valéri fes sz Budapes 188 me Amsterdam 19 1910- Pari me He Mati tanítvá le 1911- l Galimbe Sán fe felesé háb Paris ér hon Hollandi menek férjév menekülés j küzdel foly szerz betegségé h a é koráb fé feles hal fölö fájdalmá öngyil le Eg működé felöl gyűjtemén kiállít rendez férjé egy Nemz Szalon 1 Kép fran poszt-impreszszionis hatá mutatkozn

11006

CÍM D

SZEMÉLY D Val

SZÓC Valér fe s Budape 18 m Amsterda 1 1910 Par m H Mat tanítv l 1911 Galimb Sá f feles há Pari é ho Holland mene férjé menekülé küzde fol szer betegség korá f fele ha föl fájdalm öngyi l E működ felö gyűjtemé kiállí rende férj eg Nem Szalo Ké fra poszt-impreszszioni hat mutatkoz

1100SZEMÉL Va

SZÓ Valé f Budap 1 Amsterd 191 Pa Ma tanít 191 Galim S fele h Par h Hollan men férj menekül küzd fo sze betegsé kor fel h fö fájdal öngy műkö fel gyűjtem kiáll rend fér e Ne Szal K fr poszt-impreszszion ha mutatko