11011.htm

CÍMSZÓ: Deréki

SZEMÉLYNÉV: Deréki Antal

SZÓCIKK: Deréki Antal*, színész és színműíró, szül. Szentesen 1849. Tizennyolc éves korában színész lett, vidéki társulatokkal bejárta egész Magyarországot, több ízben színigazgató is volt. Nagy színműírói tevékenységet fejtett ki. Sok színdarabot fordított németből, olaszból és franciából. Eredeti darabjai: Búzavirág, Eleven ördög, Két dudás egy csárdában, Szépasszony kocsisa, Kondorosi szép csaplárné, Gábor Áron, Napraforgó, Dreyfus kapitány, Vándorkomédiások c. novellás kötetet írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1011. címszó a lexikon => 195. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11011.htm

CÍMSZÓ: Deréki

SZEMÉLYNÉV: Deréki Antal

SZÓCIKK: Deréki Antal*, színész és színműíró, szül. Szentesen 1849. Tizennyolc éves korában színész lett, vidéki társulatokkal bejárta egész Magyarországot, több ízben színigazgató is volt. Nagy színműírói tevékenységet fejtett ki. Sok színdarabot fordított németből, olaszból és franciából. Eredeti darabjai: Búzavirág, Eleven ördög, Két dudás egy csárdában, Szépasszony kocsisa, Kondorosi szép csaplárné, Gábor Áron, Napraforgó, Dreyfus kapitány, Vándorkomédiások c. novellás kötetet írt.

11011.ht

CÍMSZÓ Derék

SZEMÉLYNÉV Derék Anta

SZÓCIKK Derék Antal* színés é színműíró szül Szentese 1849 Tizennyol éve korába színés lett vidék társulatokka bejárt egés Magyarországot töb ízbe színigazgat i volt Nag színműíró tevékenysége fejtet ki So színdarabo fordítot németből olaszbó é franciából Eredet darabjai Búzavirág Eleve ördög Ké dudá eg csárdában Szépasszon kocsisa Kondoros szé csaplárné Gábo Áron Napraforgó Dreyfu kapitány Vándorkomédiáso c novellá kötete írt

11011.h

CÍMSZ Deré

SZEMÉLYNÉ Deré Ant

SZÓCIK Deré Antal színé színműír szü Szentes 184 Tizennyo év koráb színé let vidé társulatokk bejár egé Magyarországo tö ízb színigazga vol Na színműír tevékenység fejte k S színdarab fordíto németbő olaszb franciábó Erede darabja Búzavirá Elev ördö K dud e csárdába Szépasszo kocsis Kondoro sz csaplárn Gáb Áro Napraforg Dreyf kapitán Vándorkomédiás novell kötet ír

11011.

CÍMS Der

SZEMÉLYN Der An

SZÓCI Der Anta szín színműí sz Szente 18 Tizenny é korá szín le vid társulatok bejá eg Magyarország t íz színigazg vo N színműí tevékenysé fejt színdara fordít németb olasz franciáb Ered darabj Búzavir Ele örd du csárdáb Szépassz kocsi Kondor s csaplár Gá Ár Naprafor Drey kapitá Vándorkomédiá novel köte í

11011

CÍM De

SZEMÉLY De A

SZÓC De Ant szí színmű s Szent 1 Tizenn kor szí l vi társulato bej e Magyarorszá í színigaz v színmű tevékenys fej színdar fordí német olas franciá Ere darab Búzavi El ör d csárdá Szépass kocs Kondo csaplá G Á Naprafo Dre kapit Vándorkomédi nove köt

1101

CÍ D

SZEMÉL D

SZÓ D An sz színm Szen Tizen ko sz v társulat be Magyarorsz színiga színm tevékeny fe színda ford néme ola franci Er dara Búzav E ö csárd Szépas koc Kond csapl Napraf Dr kapi Vándorkoméd nov kö