11012.htm

CÍMSZÓ: Derera

SZÓCIKK: Derera Izráel, gyáros, szül. Temesváron 1827. megh. u. o. a század elején, ősi spanyol zsidó család sarja, mely évszázadokkal előbb költözött be Castiliából Szalonikibe és Temesvárra. A név a De Herrera spanyol név rövidítése. A Krimi-háború után jelentékeny terményüzletet alapított s a hazai kereskedelem, különösen a temesvári pénzpiac sokat köszönhetett fáradozásainak. Állandó összeköttetést tartott fenn a Balkán államokkal, Németországgal és Svájccal. 1873-ban D. nagy áldozatokat hozott, hogy a kereskedőket a bukástól megmentse. Tagja volt az orsz. millenáris kiállítás nagybizottságának. Alapítója és választmányi tagja volt a Dél-magyarországi Történelmi és Régészeti Társulatnak és számos jótékonysági intézménynek. Magyar nemességet kapott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1012. címszó a lexikon => 195. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11012.htm

CÍMSZÓ: Derera

SZÓCIKK: Derera Izráel, gyáros, szül. Temesváron 1827. megh. u. o. a század elején, ősi spanyol zsidó család sarja, mely évszázadokkal előbb költözött be Castiliából Szalonikibe és Temesvárra. A név a De Herrera spanyol név rövidítése. A Krimi-háború után jelentékeny terményüzletet alapított s a hazai kereskedelem, különösen a temesvári pénzpiac sokat köszönhetett fáradozásainak. Állandó összeköttetést tartott fenn a Balkán államokkal, Németországgal és Svájccal. 1873-ban D. nagy áldozatokat hozott, hogy a kereskedőket a bukástól megmentse. Tagja volt az orsz. millenáris kiállítás nagybizottságának. Alapítója és választmányi tagja volt a Dél-magyarországi Történelmi és Régészeti Társulatnak és számos jótékonysági intézménynek. Magyar nemességet kapott.

11012.ht

CÍMSZÓ Derer

SZÓCIKK Derer Izráel gyáros szül Temesváro 1827 megh u o száza elején ős spanyo zsid csalá sarja mel évszázadokka előb költözöt b Castiliábó Szalonikib é Temesvárra né D Herrer spanyo né rövidítése Krimi-hábor utá jelentéken terményüzlete alapítot haza kereskedelem különöse temesvár pénzpia soka köszönhetet fáradozásainak Álland összeköttetés tartot fen Balká államokkal Németországga é Svájccal 1873-ba D nag áldozatoka hozott hog kereskedőke bukástó megmentse Tagj vol a orsz millenári kiállítá nagybizottságának Alapítój é választmány tagj vol Dél-magyarország Történelm é Régészet Társulatna é számo jótékonyság intézménynek Magya nemessége kapott

11012.h

CÍMSZ Dere

SZÓCIK Dere Izráe gyáro szü Temesvár 182 meg száz elejé ő spany zsi csal sarj me évszázadokk elő költözö Castiliáb Szaloniki Temesvárr n Herre spany n rövidítés Krimi-hábo ut jelentéke terményüzlet alapíto haz kereskedele különös temesvá pénzpi sok köszönhete fáradozásaina Állan összekötteté tarto fe Balk államokka Németországg Svájcca 1873-b na áldozatok hozot ho kereskedők bukást megments Tag vo ors millenár kiállít nagybizottságána Alapító választmán tag vo Dél-magyarorszá Történel Régésze Társulatn szám jótékonysá intézményne Magy nemesség kapot

11012.

CÍMS Der

SZÓCI Der Izrá gyár sz Temesvá 18 me szá elej span zs csa sar m évszázadok el költöz Castiliá Szalonik Temesvár Herr span rövidíté Krimi-háb u jelenték terményüzle alapít ha kereskedel különö temesv pénzp so köszönhet fáradozásain Álla összeköttet tart f Bal államokk Németország Svájcc 1873- n áldozato hozo h kereskedő bukás megment Ta v or millená kiállí nagybizottságán Alapít választmá ta v Dél-magyarorsz Történe Régész Társulat szá jótékonys intézményn Mag nemessé kapo

11012

CÍM De

SZÓC De Izr gyá s Temesv 1 m sz ele spa z cs sa évszázado e költö Castili Szaloni Temesvá Her spa rövidít Krimi-há jelenté terményüzl alapí h kereskede külön temes pénz s köszönhe fáradozásai Áll összekötte tar Ba államok Németorszá Svájc 1873 áldozat hoz keresked buká megmen T o millen kiáll nagybizottságá Alapí választm t Dél-magyarors Történ Régés Társula sz jótékony intézmény Ma nemess kap

1101

CÍ D

SZÓ D Iz gy Temes s el sp c s évszázad költ Castil Szalon Temesv He sp rövidí Krimi-h jelent terményüz alap keresked külö teme pén köszönh fáradozása Ál összekött ta B államo Németorsz Sváj 187 áldoza ho kereske buk megme mille kiál nagybizottság Alap választ Dél-magyaror Törté Régé Társul s jótékon intézmén M nemes ka