11015.htm

CÍMSZÓ: Déri

SZEMÉLYNÉV: Déri Kálmán

SZÓCIKK: 3. Déri Kálmán, festő szül. Bécson (Bács-Bodrog vm. 1859). Gyermekkorát Baján töltötte, majd Bécsbe ment és itt szülei kívánságára nyomdászinas lett. Már 17 éves korában azonban a bécsi képzőművészeti akadémiára iratkozott. 1880-ban Budapesten egy egyházi festészeti pályázaton Szent Ágoston vázlatával az első díjat nyerte el. 1884-ben , Münchenbe költözött, egy ideig Löfftznél tanult, azután önállóan dolgozott. A Műcsarnok 1880. tavaszi tárlatán állított ki először. Münchenben akt-tanulmányokat és csendéleteket festett. Utoljára 1908. Budapesten rendezett gyűjteményes kiállítást. Több metszete és rajza van a Szépműv. Múzeum gyűjteményében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1015. címszó a lexikon => 195. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11015.htm

CÍMSZÓ: Déri

SZEMÉLYNÉV: Déri Kálmán

SZÓCIKK: 3. Déri Kálmán, festő szül. Bécson Bács-Bodrog vm. 1859 . Gyermekkorát Baján töltötte, majd Bécsbe ment és itt szülei kívánságára nyomdászinas lett. Már 17 éves korában azonban a bécsi képzőművészeti akadémiára iratkozott. 1880-ban Budapesten egy egyházi festészeti pályázaton Szent Ágoston vázlatával az első díjat nyerte el. 1884-ben , Münchenbe költözött, egy ideig Löfftznél tanult, azután önállóan dolgozott. A Műcsarnok 1880. tavaszi tárlatán állított ki először. Münchenben akt-tanulmányokat és csendéleteket festett. Utoljára 1908. Budapesten rendezett gyűjteményes kiállítást. Több metszete és rajza van a Szépműv. Múzeum gyűjteményében.

11015.ht

CÍMSZÓ Dér

SZEMÉLYNÉV Dér Kálmá

SZÓCIKK 3 Dér Kálmán fest szül Bécso Bács-Bodro vm 185 Gyermekkorá Bajá töltötte maj Bécsb men é it szüle kívánságár nyomdászina lett Má 1 éve korába azonba bécs képzőművészet akadémiár iratkozott 1880-ba Budapeste eg egyház festészet pályázato Szen Ágosto vázlatáva a els díja nyert el 1884-be Münchenb költözött eg idei Löfftzné tanult azutá önállóa dolgozott Műcsarno 1880 tavasz tárlatá állítot k először Münchenbe akt-tanulmányoka é csendéleteke festett Utoljár 1908 Budapeste rendezet gyűjteménye kiállítást Töb metszet é rajz va Szépműv Múzeu gyűjteményében

11015.h

CÍMSZ Dé

SZEMÉLYNÉ Dé Kálm

SZÓCIK Dé Kálmá fes szü Bécs Bács-Bodr v 18 Gyermekkor Baj töltött ma Bécs me i szül kívánságá nyomdászin let M év koráb azonb béc képzőművésze akadémiá iratkozot 1880-b Budapest e egyhá festésze pályázat Sze Ágost vázlatáv el díj nyer e 1884-b München költözöt e ide Löfftzn tanul azut önálló dolgozot Műcsarn 188 tavas tárlat állíto előszö Münchenb akt-tanulmányok csendéletek festet Utoljá 190 Budapest rendeze gyűjtemény kiállítás Tö metsze raj v Szépmű Múze gyűjteményébe

11015.

CÍMS D

SZEMÉLYN D Kál

SZÓCI D Kálm fe sz Béc Bács-Bod 1 Gyermekko Ba töltöt m Béc m szü kívánság nyomdászi le é korá azon bé képzőművész akadémi iratkozo 1880- Budapes egyh festész pályáza Sz Ágos vázlatá e dí nye 1884- Münche költözö id Löfftz tanu azu önáll dolgozo Műcsar 18 tava tárla állít elősz München akt-tanulmányo csendélete feste Utolj 19 Budapes rendez gyűjtemén kiállítá T metsz ra Szépm Múz gyűjteményéb

11015

CÍM

SZEMÉLY Ká

SZÓC Kál f s Bé Bács-Bo Gyermekk B töltö Bé sz kívánsá nyomdász l kor azo b képzőművés akadém iratkoz 1880 Budape egy festés pályáz S Ágo vázlat d ny 1884 Münch költöz i Löfft tan az önál dolgoz Műcsa 1 tav tárl állí elős Münche akt-tanulmány csendélet fest Utol 1 Budape rende gyűjtemé kiállít mets r Szép Mú gyűjteményé

1101SZEMÉL K

SZÓ Ká B Bács-B Gyermek tölt B s kíváns nyomdás ko az képzőművé akadé iratko 188 Budap eg festé pályá Ág vázla n 188 Münc költö Löff ta a öná dolgo Műcs ta tár áll elő Münch akt-tanulmán csendéle fes Uto Budap rend gyűjtem kiállí met Szé M gyűjtemény