11018.htm

CÍMSZÓ: Der Ungarische Israelit

SZÓCIKK: Der Ungarische Israelit. Németnyelvű független újság, mely az egész magyar zsidóság érdekeinek képviseletét tűzte ki programjául. A lapot 1874. indította meg Budapesten Back Ignác.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1018. címszó a lexikon => 195. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11018.htm

CÍMSZÓ: Der Ungarische Israelit

SZÓCIKK: Der Ungarische Israelit. Németnyelvű független újság, mely az egész magyar zsidóság érdekeinek képviseletét tűzte ki programjául. A lapot 1874. indította meg Budapesten Back Ignác.

11018.ht

CÍMSZÓ De Ungarisch Israeli

SZÓCIKK De Ungarisch Israelit Németnyelv függetle újság mel a egés magya zsidósá érdekeine képviseleté tűzt k programjául lapo 1874 indított me Budapeste Bac Ignác

11018.h

CÍMSZ D Ungarisc Israel

SZÓCIK D Ungarisc Israeli Németnyel függetl újsá me egé magy zsidós érdekein képviselet tűz programjáu lap 187 indítot m Budapest Ba Igná

11018.

CÍMS Ungaris Israe

SZÓCI Ungaris Israel Németnye függet újs m eg mag zsidó érdekei képvisele tű programjá la 18 indíto Budapes B Ign

11018

CÍM Ungari Isra

SZÓC Ungari Israe Németny függe új e ma zsid érdeke képvisel t programj l 1 indít Budape Ig

1101

CÍ Ungar Isr

SZÓ Ungar Isra Németn függ ú m zsi érdek képvise program indí Budap I