11020.htm

CÍMSZÓ: Déry

SZEMÉLYNÉV: Déry József

SZÓCIKK: Déry, 1. József, orvos, szül. Budapesten 1818., megh. u. o. 1891 márc. 17. A pesti egyetemen tanult s ott avatták 1842. orvosdoktorrá. Haláláig mint orvos működött szülővárosában. Az első magyar orvosok egyike volt, aki elmegyógyászattal foglalkozott. Munkája címe: Hogyan kell az elmezavarokat kezdetükben orvosolni? (Erlenmeyer után, 1864). írt azonkívül a «Gyógyászat»-ba és a «Chirurg. Presse»-be számos cikket.  


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1020. címszó a lexikon => 195. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11020.htm

CÍMSZÓ: Déry

SZEMÉLYNÉV: Déry József

SZÓCIKK: Déry, 1. József, orvos, szül. Budapesten 1818., megh. u. o. 1891 márc. 17. A pesti egyetemen tanult s ott avatták 1842. orvosdoktorrá. Haláláig mint orvos működött szülővárosában. Az első magyar orvosok egyike volt, aki elmegyógyászattal foglalkozott. Munkája címe: Hogyan kell az elmezavarokat kezdetükben orvosolni? Erlenmeyer után, 1864 . írt azonkívül a Gyógyászat -ba és a Chirurg. Presse -be számos cikket.

11020.ht

CÍMSZÓ Dér

SZEMÉLYNÉV Dér Józse

SZÓCIKK Déry 1 József orvos szül Budapeste 1818. megh u o 189 márc 17 pest egyeteme tanul ot avattá 1842 orvosdoktorrá Halálái min orvo működöt szülővárosában A els magya orvoso egyik volt ak elmegyógyászatta foglalkozott Munkáj címe Hogya kel a elmezavaroka kezdetükbe orvosolni Erlenmeye után 186 ír azonkívü Gyógyásza -b é Chirurg Press -b számo cikket

11020.h

CÍMSZ Dé

SZEMÉLYNÉ Dé Józs

SZÓCIK Dér Józse orvo szü Budapest 1818 meg 18 már 1 pes egyetem tanu o avatt 184 orvosdoktorr Halálá mi orv működö szülővárosába el magy orvos egyi vol a elmegyógyászatt foglalkozot Munká cím Hogy ke elmezavarok kezdetükb orvosoln Erlenmey utá 18 í azonkív Gyógyász - Chirur Pres - szám cikke

11020.

CÍMS D

SZEMÉLYN D Józ

SZÓCI Dé Józs orv sz Budapes 181 me 1 má pe egyete tan avat 18 orvosdoktor Halál m or működ szülővárosáb e mag orvo egy vo elmegyógyászat foglalkozo Munk cí Hog k elmezavaro kezdetük orvosol Erlenme ut 1 azonkí Gyógyás Chiru Pre szá cikk

11020

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC D Józ or s Budape 18 m m p egyet ta ava 1 orvosdokto Halá o műkö szülővárosá ma orv eg v elmegyógyásza foglalkoz Mun c Ho elmezavar kezdetü orvoso Erlenm u azonk Gyógyá Chir Pr sz cik

1102SZEMÉL J

SZÓ Jó o Budap 1 egye t av orvosdokt Hal műk szülőváros m or e elmegyógyász foglalko Mu H elmezava kezdet orvos Erlen azon Gyógy Chi P s ci