11022.htm

CÍMSZÓ: Déry

SZEMÉLYNÉV: Déry Tibor

SZÓCIKK: "D. Tibor, költő és elbeszélő, szül. 1894. Lia c. elbeszélésével tűnt fel, amelyben szuggesztív erővel rajzolta meg egy őrült belső életét. Néhány naturalista novellát írt, majd a háború utáni «izmusok» hívévé szegődött. A magyar «avantgarde» egyik figyelemreméltó képviselője. Verseit (Ló, búza, ember; Énekelnek és meghalnak) az asszociációk merész, alig követhető ugrásai és dús dekorativitás jellemzik. Regényei: A kéthangú kiáltás;Alkonyodik; A bárányok elvéreznek. Az utóbbi az expresszionista regény érdekes magyar példája."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1022. címszó a lexikon => 196. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11022.htm

CÍMSZÓ: Déry

SZEMÉLYNÉV: Déry Tibor

SZÓCIKK: D. Tibor, költő és elbeszélő, szül. 1894. Lia c. elbeszélésével tűnt fel, amelyben szuggesztív erővel rajzolta meg egy őrült belső életét. Néhány naturalista novellát írt, majd a háború utáni izmusok hívévé szegődött. A magyar avantgarde egyik figyelemreméltó képviselője. Verseit Ló, búza, ember; Énekelnek és meghalnak az asszociációk merész, alig követhető ugrásai és dús dekorativitás jellemzik. Regényei: A kéthangú kiáltás;Alkonyodik; A bárányok elvéreznek. Az utóbbi az expresszionista regény érdekes magyar példája.

11022.ht

CÍMSZÓ Dér

SZEMÉLYNÉV Dér Tibo

SZÓCIKK D Tibor költ é elbeszélő szül 1894 Li c elbeszéléséve tűn fel amelybe szuggesztí erőve rajzolt me eg őrül bels életét Néhán naturalist novellá írt maj hábor után izmuso hívév szegődött magya avantgard egyi figyelemremélt képviselője Versei Ló búza ember Énekelne é meghalna a asszociáció merész ali követhet ugrása é dú dekorativitá jellemzik Regényei kéthang kiáltás;Alkonyodik bárányo elvéreznek A utóbb a expresszionist regén érdeke magya példája

11022.h

CÍMSZ Dé

SZEMÉLYNÉ Dé Tib

SZÓCIK Tibo köl elbeszél szü 189 L elbeszélésév tű fe amelyb szuggeszt erőv rajzol m e őrü bel életé Néhá naturalis novell ír ma hábo utá izmus hívé szegődöt magy avantgar egy figyelemremél képviselőj Verse L búz embe Énekeln meghaln asszociáci merés al követhe ugrás d dekorativit jellemzi Regénye kéthan kiáltás;Alkonyodi bárány elvérezne utób expresszionis regé érdek magy példáj

11022.

CÍMS D

SZEMÉLYN D Ti

SZÓCI Tib kö elbeszé sz 18 elbeszélésé t f amely szuggesz erő rajzo őr be élet Néh naturali novel í m háb ut izmu hív szegődö mag avantga eg figyelemremé képviselő Vers bú emb Énekel meghal asszociác meré a követh ugrá dekorativi jellemz Regény kétha kiáltás;Alkonyod bárán elvérezn utó expresszioni reg érde mag példá

11022

CÍM

SZEMÉLY T

SZÓC Ti k elbesz s 1 elbeszélés amel szugges er rajz ő b éle Né natural nove há u izm hí szegőd ma avantg e figyelemrem képvisel Ver b em Éneke megha asszociá mer követ ugr dekorativ jellem Regén kéth kiáltás;Alkonyo bárá elvérez ut expresszion re érd ma péld

1102SZEMÉL

SZÓ T elbes elbeszélé ame szugge e raj él N natura nov h iz h szegő m avant figyelemre képvise Ve e Ének megh asszoci me köve ug dekorati jelle Regé két kiáltás;Alkony bár elvére u expresszio r ér m pél