11024.htm

CÍMSZÓ: Dessauer

SZEMÉLYNÉV: Dessauer Gabriel

SZÓCIKK: Dessauer, 1. Gabriel L., rabbi, szül. Nyitrán 1805., megh. Balatonfőkajáron 1878 jún. 1. Tanítványa volt Szófer Mózes pozsonyi főrabbinak és negyven évig működött Balatonfőkajáron, Kiváló hebraista és tanult teológus volt. Önállóan megjelent művei: Das Buch Hiob. Übersetzt und commentiert (Pressburg 1838); Jad Gabriel (u. o. 1838), mely a Jóre Deá-hoz írt magyarázat ; Ha-Ariel (Budapest 1859), mely R. bar Chónó talmudszerző tanításainak magyarázata; Siré Zimró, a Genesis egy részének magyarázata és Degel ha-Levi. Predikációs gyűjteménye is jelent meg Homiletische Skizzen (Buda 1862.) címen. Héber verseket is írt. Fiai voltak D. Moritz meiningeni rabbi (l. o.) és D. Július teológiai író (l. o.) ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1024. címszó a lexikon => 196. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11024.htm

CÍMSZÓ: Dessauer

SZEMÉLYNÉV: Dessauer Gabriel

SZÓCIKK: Dessauer, 1. Gabriel L., rabbi, szül. Nyitrán 1805., megh. Balatonfőkajáron 1878 jún. 1. Tanítványa volt Szófer Mózes pozsonyi főrabbinak és negyven évig működött Balatonfőkajáron, Kiváló hebraista és tanult teológus volt. Önállóan megjelent művei: Das Buch Hiob. Übersetzt und commentiert Pressburg 1838 ; Jad Gabriel u. o. 1838 , mely a Jóre Deá-hoz írt magyarázat ; Ha-Ariel Budapest 1859 , mely R. bar Chónó talmudszerző tanításainak magyarázata; Siré Zimró, a Genesis egy részének magyarázata és Degel ha-Levi. Predikációs gyűjteménye is jelent meg Homiletische Skizzen Buda 1862. címen. Héber verseket is írt. Fiai voltak D. Moritz meiningeni rabbi l. o. és D. Július teológiai író l. o. .

11024.ht

CÍMSZÓ Dessaue

SZEMÉLYNÉV Dessaue Gabrie

SZÓCIKK Dessauer 1 Gabrie L. rabbi szül Nyitrá 1805. megh Balatonfőkajáro 187 jún 1 Tanítvány vol Szófe Móze pozsony főrabbina é negyve évi működöt Balatonfőkajáron Kivál hebraist é tanul teológu volt Önállóa megjelen művei Da Buc Hiob Übersetz un commentier Pressbur 183 Ja Gabrie u o 183 mel Jór Deá-ho ír magyaráza Ha-Arie Budapes 185 mel R ba Chón talmudszerz tanításaina magyarázata Sir Zimró Genesi eg részéne magyarázat é Dege ha-Levi Predikáció gyűjtemény i jelen me Homiletisch Skizze Bud 1862 címen Hébe verseke i írt Fia volta D Morit meiningen rabb l o é D Júliu teológia ír l o

11024.h

CÍMSZ Dessau

SZEMÉLYNÉ Dessau Gabri

SZÓCIK Dessaue Gabri L rabb szü Nyitr 1805 meg Balatonfőkajár 18 jú Tanítván vo Szóf Móz pozson főrabbin negyv év működö Balatonfőkajáro Kivá hebrais tanu teológ vol Önálló megjele műve D Bu Hio Überset u commentie Pressbu 18 J Gabri 18 me Jó Deá-h í magyaráz Ha-Ari Budape 18 me b Chó talmudszer tanításain magyarázat Si Zimr Genes e részén magyaráza Deg ha-Lev Predikáci gyűjtemén jele m Homiletisc Skizz Bu 186 címe Héb versek ír Fi volt Mori meininge rab Júli teológi í

11024.

CÍMS Dessa

SZEMÉLYN Dessa Gabr

SZÓCI Dessau Gabr rab sz Nyit 180 me Balatonfőkajá 1 j Tanítvá v Szó Mó pozso főrabbi negy é működ Balatonfőkajár Kiv hebrai tan teoló vo Önáll megjel műv B Hi Überse commenti Pressb 1 Gabr 1 m J Deá- magyará Ha-Ar Budap 1 m Ch talmudsze tanításai magyaráza S Zim Gene részé magyaráz De ha-Le Predikác gyűjtemé jel Homiletis Skiz B 18 cím Hé verse í F vol Mor meining ra Júl teológ

11024

CÍM Dess

SZEMÉLY Dess Gab

SZÓC Dessa Gab ra s Nyi 18 m Balatonfőkaj Tanítv Sz M pozs főrabb neg műkö Balatonfőkajá Ki hebra ta teol v Önál megje mű H Übers comment Press Gab Deá magyar Ha-A Buda C talmudsz tanítása magyaráz Zi Gen rész magyará D ha-L Prediká gyűjtem je Homileti Ski 1 cí H vers vo Mo meinin r Jú teoló

1102

CÍ Des

SZEMÉL Des Ga

SZÓ Dess Ga r Ny 1 Balatonfőka Tanít S poz főrab ne műk Balatonfőkaj K hebr t teo Öná megj m Über commen Pres Ga De magya Ha- Bud talmuds tanítás magyará Z Ge rés magyar ha- Predik gyűjte j Homilet Sk c ver v M meini J teol