11025.htm

CÍMSZÓ: Dessauer

SZEMÉLYNÉV: Dessauer Julius

SZÓCIKK: D. 2. Julius, teológiai író, Gábriel fia, szül. Nyitrán 1832. Tanulmányai végeztével néhány évig Újpesten volt rabbi. Önálló alakban megjelent munkái: Die fünf Bücher Moses. Nebst dem Raschic-Commentar. Punktirt, leientfasslich übersetzt und mit Anmerkungen versehen (Budapest 1863. és több kiadás); Schulchan Aruch u. Órach Chajim Deutsch bearbeitet (2 részben, u. o. 1868); Spruch-Lexikon des Talmud und Midrasch (u. o. 1876); Schlüssel zum Gebetbuche (u. o. 1878); Perlenschatz. Philosophische Sentenzen in alphabetischer Reihenfolge (u. o. 1880); Der jüdische Humorist (u. o. 1899).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1025. címszó a lexikon => 196. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11025.htm

CÍMSZÓ: Dessauer

SZEMÉLYNÉV: Dessauer Julius

SZÓCIKK: D. 2. Julius, teológiai író, Gábriel fia, szül. Nyitrán 1832. Tanulmányai végeztével néhány évig Újpesten volt rabbi. Önálló alakban megjelent munkái: Die fünf Bücher Moses. Nebst dem Raschic-Commentar. Punktirt, leientfasslich übersetzt und mit Anmerkungen versehen Budapest 1863. és több kiadás ; Schulchan Aruch u. Órach Chajim Deutsch bearbeitet 2 részben, u. o. 1868 ; Spruch-Lexikon des Talmud und Midrasch u. o. 1876 ; Schlüssel zum Gebetbuche u. o. 1878 ; Perlenschatz. Philosophische Sentenzen in alphabetischer Reihenfolge u. o. 1880 ; Der jüdische Humorist u. o. 1899 .

11025.ht

CÍMSZÓ Dessaue

SZEMÉLYNÉV Dessaue Juliu

SZÓCIKK D 2 Julius teológia író Gábrie fia szül Nyitrá 1832 Tanulmánya végeztéve néhán évi Újpeste vol rabbi Önáll alakba megjelen munkái Di fün Büche Moses Nebs de Raschic-Commentar Punktirt leientfasslic übersetz un mi Anmerkunge versehe Budapes 1863 é töb kiadá Schulcha Aruc u Órac Chaji Deutsc bearbeite részben u o 186 Spruch-Lexiko de Talmu un Midrasc u o 187 Schlüsse zu Gebetbuch u o 187 Perlenschatz Philosophisch Sentenze i alphabetische Reihenfolg u o 188 De jüdisch Humoris u o 189

11025.h

CÍMSZ Dessau

SZEMÉLYNÉ Dessau Juli

SZÓCIK Juliu teológi ír Gábri fi szü Nyitr 183 Tanulmány végeztév néhá év Újpest vo rabb Önál alakb megjele munká D fü Büch Mose Neb d Raschic-Commenta Punktir leientfassli überset u m Anmerkung verseh Budape 186 tö kiad Schulch Aru Óra Chaj Deuts bearbeit részbe 18 Spruch-Lexik d Talm u Midras 18 Schlüss z Gebetbuc 18 Perlenschat Philosophisc Sentenz alphabetisch Reihenfol 18 D jüdisc Humori 18

11025.

CÍMS Dessa

SZEMÉLYN Dessa Jul

SZÓCI Juli teológ í Gábr f sz Nyit 18 Tanulmán végezté néh é Újpes v rab Öná alak megjel munk f Büc Mos Ne Raschic-Comment Punkti leientfassl überse Anmerkun verse Budap 18 t kia Schulc Ar Ór Cha Deut bearbei részb 1 Spruch-Lexi Tal Midra 1 Schlüs Gebetbu 1 Perlenscha Philosophis Senten alphabetisc Reihenfo 1 jüdis Humor 1

11025

CÍM Dess

SZEMÉLY Dess Ju

SZÓC Jul teoló Gáb s Nyi 1 Tanulmá végezt né Újpe ra Ön ala megje mun Bü Mo N Raschic-Commen Punkt leientfass übers Anmerku vers Buda 1 ki Schul A Ó Ch Deu bearbe rész Spruch-Lex Ta Midr Schlü Gebetb Perlensch Philosophi Sente alphabetis Reihenf jüdi Humo

1102

CÍ Des

SZEMÉL Des J

SZÓ Ju teol Gá Ny Tanulm végez n Újp r Ö al megj mu B M Raschic-Comme Punk leientfas über Anmerk ver Bud k Schu C De bearb rés Spruch-Le T Mid Schl Gebet Perlensc Philosoph Sent alphabeti Reihen jüd Hum