11026.htm

CÍMSZÓ: Dessauer

SZEMÉLYNÉV: Dessauer Moritz

SZÓCIKK: "3. D. Moritz, német rabbi, szül. Balatonkomáron 1842 máj. 24., megh. Meiningenben 1895 ápr. 17. Fia volt D. Gabriel rabbinak (l. o.). Várpalotán és Székesfehérváron tanult Talmudot, majd a breslaui szemináriumban rabbiképesítést, az egyetemen pedig filozófiai doktorátust szerzett. Előbb Köthenben, 1881-től kezdve pedig Meiningben lett kerületi rabbi. Művei: Spinoza und Hobbes; Begründung ihrer staats- und Religionstheorien durch ihre philosophischen Systeme (Breslau 1868); Daniel, in sieben Kanzelreden für das Neujahrs- und Versöhnungsfest (u. o. 1875); Des Sokrates der Neuzeit und sein Gedankenschatz; Sämmtliche Schriften Spinozas gemeinverständlich und kurz gefasst (Köthen 1878); Der deutsche Plato; Erinnerungsschrift zu Moses Mendelssohn 150-jährigen Geburstage (Berlin 1879); Blüthen und Knospen der Humanität aus der Zeit von Reuchlin bis Lessing (Zürich 1881); Humanität und Judentum (Leipzig 1885)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1026. címszó a lexikon => 196. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11026.htm

CÍMSZÓ: Dessauer

SZEMÉLYNÉV: Dessauer Moritz

SZÓCIKK: 3. D. Moritz, német rabbi, szül. Balatonkomáron 1842 máj. 24., megh. Meiningenben 1895 ápr. 17. Fia volt D. Gabriel rabbinak l. o. . Várpalotán és Székesfehérváron tanult Talmudot, majd a breslaui szemináriumban rabbiképesítést, az egyetemen pedig filozófiai doktorátust szerzett. Előbb Köthenben, 1881-től kezdve pedig Meiningben lett kerületi rabbi. Művei: Spinoza und Hobbes; Begründung ihrer staats- und Religionstheorien durch ihre philosophischen Systeme Breslau 1868 ; Daniel, in sieben Kanzelreden für das Neujahrs- und Versöhnungsfest u. o. 1875 ; Des Sokrates der Neuzeit und sein Gedankenschatz; Sämmtliche Schriften Spinozas gemeinverständlich und kurz gefasst Köthen 1878 ; Der deutsche Plato; Erinnerungsschrift zu Moses Mendelssohn 150-jährigen Geburstage Berlin 1879 ; Blüthen und Knospen der Humanität aus der Zeit von Reuchlin bis Lessing Zürich 1881 ; Humanität und Judentum Leipzig 1885 .

11026.ht

CÍMSZÓ Dessaue

SZEMÉLYNÉV Dessaue Morit

SZÓCIKK 3 D Moritz néme rabbi szül Balatonkomáro 184 máj 24. megh Meiningenbe 189 ápr 17 Fi vol D Gabrie rabbina l o Várpalotá é Székesfehérváro tanul Talmudot maj breslau szemináriumba rabbiképesítést a egyeteme pedi filozófia doktorátus szerzett Előb Köthenben 1881-tő kezdv pedi Meiningbe let kerület rabbi Művei Spinoz un Hobbes Begründun ihre staats un Religionstheorie durc ihr philosophische System Bresla 186 Daniel i siebe Kanzelrede fü da Neujahrs un Versöhnungsfes u o 187 De Sokrate de Neuzei un sei Gedankenschatz Sämmtlich Schrifte Spinoza gemeinverständlic un kur gefass Köthe 187 De deutsch Plato Erinnerungsschrif z Mose Mendelssoh 150-jährige Geburstag Berli 187 Blüthe un Knospe de Humanitä au de Zei vo Reuchli bi Lessin Züric 188 Humanitä un Judentu Leipzi 188

11026.h

CÍMSZ Dessau

SZEMÉLYNÉ Dessau Mori

SZÓCIK Morit ném rabb szü Balatonkomár 18 má 24 meg Meiningenb 18 áp 1 F vo Gabri rabbin Várpalot Székesfehérvár tanu Talmudo ma bresla szemináriumb rabbiképesítés egyetem ped filozófi doktorátu szerzet Elő Köthenbe 1881-t kezd ped Meiningb le kerüle rabb Műve Spino u Hobbe Begründu ihr staat u Religionstheori dur ih philosophisch Syste Bresl 18 Danie sieb Kanzelred f d Neujahr u Versöhnungsfe 18 D Sokrat d Neuze u se Gedankenschat Sämmtlic Schrift Spinoz gemeinverständli u ku gefas Köth 18 D deutsc Plat Erinnerungsschri Mos Mendelsso 150-jährig Gebursta Berl 18 Blüth u Knosp d Humanit a d Ze v Reuchl b Lessi Züri 18 Humanit u Judent Leipz 18

11026.

CÍMS Dessa

SZEMÉLYN Dessa Mor

SZÓCI Mori né rab sz Balatonkomá 1 m 2 me Meiningen 1 á v Gabr rabbi Várpalo Székesfehérvá tan Talmud m bresl szeminárium rabbiképesíté egyete pe filozóf doktorát szerze El Köthenb 1881- kez pe Meining l kerül rab Műv Spin Hobb Begründ ih staa Religionstheor du i philosophisc Syst Bres 1 Dani sie Kanzelre Neujah Versöhnungsf 1 Sokra Neuz s Gedankenscha Sämmtli Schrif Spino gemeinverständl k gefa Köt 1 deuts Pla Erinnerungsschr Mo Mendelss 150-jähri Geburst Ber 1 Blüt Knos Humani Z Reuch Less Zür 1 Humani Juden Leip 1

11026

CÍM Dess

SZEMÉLY Dess Mo

SZÓC Mor n ra s Balatonkom m Meininge Gab rabb Várpal Székesfehérv ta Talmu bres szemináriu rabbiképesít egyet p filozó doktorá szerz E Köthen 1881 ke p Meinin kerü ra Mű Spi Hob Begrün i sta Religionstheo d philosophis Sys Bre Dan si Kanzelr Neuja Versöhnungs Sokr Neu Gedankensch Sämmtl Schri Spin gemeinverständ gef Kö deut Pl Erinnerungssch M Mendels 150-jähr Geburs Be Blü Kno Human Reuc Les Zü Human Jude Lei

1102

CÍ Des

SZEMÉL Des M

SZÓ Mo r Balatonko Meining Ga rab Várpa Székesfehér t Talm bre szeminári rabbiképesí egye filoz doktor szer Köthe 188 k Meini ker r M Sp Ho Begrü st Religionsthe philosophi Sy Br Da s Kanzel Neuj Versöhnung Sok Ne Gedankensc Sämmt Schr Spi gemeinverstän ge K deu P Erinnerungssc Mendel 150-jäh Gebur B Bl Kn Huma Reu Le Z Huma Jud Le