11029.htm

CÍMSZÓ: Detsinyi

SZEMÉLYNÉV: Detsinyi Lipót

SZÓCIKK: 2. Lipót, orvos, szül. Gyömörén (Fehér vm.) 1819 1847-ben kapta diplomáját. A szabadságharc alatt a komáromi honvédkórház igazgató-főorvosa volt. Szakcikkei a Zeitschrift für Natúr u. Heilkunde hasábjain és a Magyar Orvosok és Természettudósok Munkálataiban jelentek meg. Önálló művei: Mózes törvényhozási észtana. A héberek gyógytudományának rövid vázlata (Buda 1847).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1029. címszó a lexikon => 196. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11029.htm

CÍMSZÓ: Detsinyi

SZEMÉLYNÉV: Detsinyi Lipót

SZÓCIKK: 2. Lipót, orvos, szül. Gyömörén Fehér vm. 1819 1847-ben kapta diplomáját. A szabadságharc alatt a komáromi honvédkórház igazgató-főorvosa volt. Szakcikkei a Zeitschrift für Natúr u. Heilkunde hasábjain és a Magyar Orvosok és Természettudósok Munkálataiban jelentek meg. Önálló művei: Mózes törvényhozási észtana. A héberek gyógytudományának rövid vázlata Buda 1847 .

11029.ht

CÍMSZÓ Detsiny

SZEMÉLYNÉV Detsiny Lipó

SZÓCIKK 2 Lipót orvos szül Gyömöré Fehé vm 181 1847-be kapt diplomáját szabadsághar alat komárom honvédkórhá igazgató-főorvos volt Szakcikke Zeitschrif fü Natú u Heilkund hasábjai é Magya Orvoso é Természettudóso Munkálataiba jelente meg Önáll művei Móze törvényhozás észtana hébere gyógytudományána rövi vázlat Bud 184

11029.h

CÍMSZ Detsin

SZEMÉLYNÉ Detsin Lip

SZÓCIK Lipó orvo szü Gyömör Feh v 18 1847-b kap diplomájá szabadságha ala komáro honvédkórh igazgató-főorvo vol Szakcikk Zeitschri f Nat Heilkun hasábja Magy Orvos Természettudós Munkálataib jelent me Önál műve Móz törvényhozá észtan héber gyógytudományán röv vázla Bu 18

11029.

CÍMS Detsi

SZEMÉLYN Detsi Li

SZÓCI Lip orv sz Gyömö Fe 1 1847- ka diplomáj szabadságh al komár honvédkór igazgató-főorv vo Szakcik Zeitschr Na Heilku hasábj Mag Orvo Természettudó Munkálatai jelen m Öná műv Mó törvényhoz észta hébe gyógytudományá rö vázl B 1

11029

CÍM Dets

SZEMÉLY Dets L

SZÓC Li or s Gyöm F 1847 k diplomá szabadság a komá honvédkó igazgató-főor v Szakci Zeitsch N Heilk hasáb Ma Orv Természettud Munkálata jele Ön mű M törvényho észt héb gyógytudomány r váz

1102

CÍ Det

SZEMÉL Det

SZÓ L o Gyö 184 diplom szabadsá kom honvédk igazgató-főo Szakc Zeitsc Heil hasá M Or Természettu Munkálat jel Ö m törvényh ész hé gyógytudomán vá