11030.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Adolf

SZÓCIKK: Deutsch, 1. Adolf, a budapesti orth. izr. hitközség tanintézeteinek igazgatója, szül. Magyargencsen 1888. Jesivákat végzett, rabbi lett, majd a bécsi egyetemen nyert tanári oklevelet és bölcsészdoktori címet. Megszervezte a budapesti orth. izr. hitközség polgári fiú- és leányiskoláját és modernné fejlesztette a hitközség elemi iskoláit. Hazai és külföldi zsidó folyóiratokban számos pedagógiai cikke jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1030. címszó a lexikon => 197. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11030.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Adolf

SZÓCIKK: Deutsch, 1. Adolf, a budapesti orth. izr. hitközség tanintézeteinek igazgatója, szül. Magyargencsen 1888. Jesivákat végzett, rabbi lett, majd a bécsi egyetemen nyert tanári oklevelet és bölcsészdoktori címet. Megszervezte a budapesti orth. izr. hitközség polgári fiú- és leányiskoláját és modernné fejlesztette a hitközség elemi iskoláit. Hazai és külföldi zsidó folyóiratokban számos pedagógiai cikke jelent meg.

11030.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Adol

SZÓCIKK Deutsch 1 Adolf budapest orth izr hitközsé tanintézeteine igazgatója szül Magyargencse 1888 Jesiváka végzett rabb lett maj bécs egyeteme nyer tanár oklevele é bölcsészdoktor címet Megszervezt budapest orth izr hitközsé polgár fiú é leányiskolájá é modernn fejlesztett hitközsé elem iskoláit Haza é külföld zsid folyóiratokba számo pedagógia cikk jelen meg

11030.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Ado

SZÓCIK Deutsc Adol budapes ort iz hitközs tanintézetein igazgatój szü Magyargencs 188 Jesivák végzet rab let ma béc egyetem nye taná oklevel bölcsészdokto címe Megszervez budapes ort iz hitközs polgá fi leányiskoláj modern fejlesztet hitközs ele iskolái Haz külföl zsi folyóiratokb szám pedagógi cik jele me

11030.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Ad

SZÓCI Deuts Ado budape or i hitköz tanintézetei igazgató sz Magyargenc 18 Jesivá végze ra le m bé egyete ny tan okleve bölcsészdokt cím Megszerve budape or i hitköz polg f leányiskolá moder fejleszte hitköz el iskolá Ha külfö zs folyóiratok szá pedagóg ci jel m

11030

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu A

SZÓC Deut Ad budap o hitkö tanintézete igazgat s Magyargen 1 Jesiv végz r l b egyet n ta oklev bölcsészdok cí Megszerv budap o hitkö pol leányiskol mode fejleszt hitkö e iskol H külf z folyóirato sz pedagó c je

1103

CÍ De

SZEMÉL De

SZÓ Deu A buda hitk tanintézet igazga Magyarge Jesi vég egye t okle bölcsészdo c Megszer buda hitk po leányisko mod fejlesz hitk isko kül folyóirat s pedag j