11031.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Andor

SZÓCIKK: 2. D. Andor közgazdász, az aradi zsidó hitközség alelnöke. Évtizedek óta kimagasló szerepet játszik az aradi zsidóság kulturális, gazdasági és egyházi életében. Több intézmény elnöke, Arad és Temesvár törvényhatósági bizottságának tagja volt majd a román impérium alatt az aradi városi tanács tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1031. címszó a lexikon => 197. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11031.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Andor

SZÓCIKK: 2. D. Andor közgazdász, az aradi zsidó hitközség alelnöke. Évtizedek óta kimagasló szerepet játszik az aradi zsidóság kulturális, gazdasági és egyházi életében. Több intézmény elnöke, Arad és Temesvár törvényhatósági bizottságának tagja volt majd a román impérium alatt az aradi városi tanács tagja.

11031.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Ando

SZÓCIKK 2 D Ando közgazdász a arad zsid hitközsé alelnöke Évtizede ót kimagasl szerepe játszi a arad zsidósá kulturális gazdaság é egyház életében Töb intézmén elnöke Ara é Temesvá törvényhatóság bizottságána tagj vol maj romá impériu alat a arad város tanác tagja

11031.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts And

SZÓCIK And közgazdás ara zsi hitközs alelnök Évtized ó kimagas szerep játsz ara zsidós kulturáli gazdasá egyhá életébe Tö intézmé elnök Ar Temesv törvényhatósá bizottságán tag vo ma rom impéri ala ara váro taná tagj

11031.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut An

SZÓCI An közgazdá ar zs hitköz alelnö Évtize kimaga szere játs ar zsidó kulturál gazdas egyh életéb T intézm elnö A Temes törvényhatós bizottságá ta v m ro impér al ar vár tan tag

11031

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu A

SZÓC A közgazd a z hitkö aleln Évtiz kimag szer ját a zsid kulturá gazda egy életé intéz eln Teme törvényható bizottság t r impé a a vá ta ta

1103

CÍ De

SZEMÉL De

SZÓ közgaz hitk alel Évti kima sze já zsi kultur gazd eg élet inté el Tem törvényhat bizottsá imp v t t