11033.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Antalné

SZÓCIKK: 4. D. Antalné (kemenesmihályfai), sz. Böhm Vilma, szül. Győrött 1860 jan. 27. Böhm Jakab (l. o.) leánya. Iskoláit Budapesten végezte Karitatív, társadalmi és zsidó jótékonysági mozgalmakban évtizedek óta vezető szerepet játszik. Hosszabb ideig alelnöke volt, 1926 óta pedig társelnöke az Apponyi Poliklinikának. 1917 óta elnöknője a Pesti Izraelita Nőegyletnek, melynek fejlesztése és jótékonysági intézményeinek kiépítése körül agilis és fáradhatatlan tevékenységével nagy érdemeket szerzett. A Magyar Nőszövetség vezetőségében is helyet foglal mint a Nőegylet delegátusa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1033. címszó a lexikon => 197. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11033.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Antalné

SZÓCIKK: 4. D. Antalné kemenesmihályfai , sz. Böhm Vilma, szül. Győrött 1860 jan. 27. Böhm Jakab l. o. leánya. Iskoláit Budapesten végezte Karitatív, társadalmi és zsidó jótékonysági mozgalmakban évtizedek óta vezető szerepet játszik. Hosszabb ideig alelnöke volt, 1926 óta pedig társelnöke az Apponyi Poliklinikának. 1917 óta elnöknője a Pesti Izraelita Nőegyletnek, melynek fejlesztése és jótékonysági intézményeinek kiépítése körül agilis és fáradhatatlan tevékenységével nagy érdemeket szerzett. A Magyar Nőszövetség vezetőségében is helyet foglal mint a Nőegylet delegátusa.

11033.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Antaln

SZÓCIKK 4 D Antaln kemenesmihályfa sz Böh Vilma szül Győröt 186 jan 27 Böh Jaka l o leánya Iskolái Budapeste végezt Karitatív társadalm é zsid jótékonyság mozgalmakba évtizede ót vezet szerepe játszik Hosszab idei alelnök volt 192 ót pedi társelnök a Appony Poliklinikának 191 ót elnöknőj Pest Izraelit Nőegyletnek melyne fejlesztés é jótékonyság intézményeine kiépítés körü agili é fáradhatatla tevékenységéve nag érdemeke szerzett Magya Nőszövetsé vezetőségébe i helye fogla min Nőegyle delegátusa

11033.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Antal

SZÓCIK Antal kemenesmihályf s Bö Vilm szü Győrö 18 ja 2 Bö Jak leány Iskolá Budapest végez Karitatí társadal zsi jótékonysá mozgalmakb évtized ó veze szerep játszi Hossza ide alelnö vol 19 ó ped társelnö Appon Poliklinikána 19 ó elnöknő Pes Izraeli Nőegyletne melyn fejleszté jótékonysá intézményein kiépíté kör agil fáradhatatl tevékenységév na érdemek szerzet Magy Nőszövets vezetőségéb hely fogl mi Nőegyl delegátus

11033.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Anta

SZÓCI Anta kemenesmihály B Vil sz Győr 1 j B Ja leán Iskol Budapes vége Karitat társada zs jótékonys mozgalmak évtize vez szere játsz Hossz id aleln vo 1 pe társeln Appo Poliklinikán 1 elnökn Pe Izrael Nőegyletn mely fejleszt jótékonys intézményei kiépít kö agi fáradhatat tevékenységé n érdeme szerze Mag Nőszövet vezetőségé hel fog m Nőegy delegátu

11033

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu Ant

SZÓC Ant kemenesmihál Vi s Győ J leá Isko Budape vég Karita társad z jótékony mozgalma évtiz ve szer játs Hoss i alel v p társel App Polikliniká elnök P Izrae Nőegylet mel fejlesz jótékony intézménye kiépí k ag fáradhata tevékenység érdem szerz Ma Nőszöve vezetőség he fo Nőeg delegát

1103

CÍ De

SZEMÉL De An

SZÓ An kemenesmihá V Gy le Isk Budap vé Karit társa jótékon mozgalm évti v sze ját Hos ale társe Ap Poliklinik elnö Izra Nőegyle me fejles jótékon intézmény kiép a fáradhat tevékenysé érde szer M Nőszöv vezetősé h f Nőe delegá