11035.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Dávid ben Menachem Mandel

SZÓCIKK: 6. Dávid ben Menachem Mandel, rabbi, kiváló talmudtudós, szül. 1756 körül, megh. 1831. Előbb Szerdahelyen, 1810-től kezdve Vágújhelyen volt rabbi s mint ilyen, a XIX. század elején a legkiválóbb magyar rabbitekintélyek közé számított. Jellemének nagyságát általában elismerték, elejtett bölcs mondásai pedig szállóigékké váltak. Mint filantróp is nagy hírnévnek örvendett, mert jótékonyságában nem ismert határt. Művei: Óhel Dávid (I-II. Bécs, 1819-25), különböző Talmud- traktátusok magyarázata; ugyanilyen címen 1836. Pozsonyban is megjelent tőle két Talmud-traktátusok magyarázata; ugyanilyen címen 1836. Pozsonyban is megjelent tőle két Talmud-traktátushoz magyarázat, Chelek Rison mi-Saáloszu-Tesuvósz ha-Geonim. Responsumait barátja, Eleazár Semen Rokéách gyűjtötte össze és adta ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1035. címszó a lexikon => 197. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11035.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Dávid ben Menachem Mandel

SZÓCIKK: 6. Dávid ben Menachem Mandel, rabbi, kiváló talmudtudós, szül. 1756 körül, megh. 1831. Előbb Szerdahelyen, 1810-től kezdve Vágújhelyen volt rabbi s mint ilyen, a XIX. század elején a legkiválóbb magyar rabbitekintélyek közé számított. Jellemének nagyságát általában elismerték, elejtett bölcs mondásai pedig szállóigékké váltak. Mint filantróp is nagy hírnévnek örvendett, mert jótékonyságában nem ismert határt. Művei: Óhel Dávid I-II. Bécs, 1819-25 , különböző Talmud- traktátusok magyarázata; ugyanilyen címen 1836. Pozsonyban is megjelent tőle két Talmud-traktátusok magyarázata; ugyanilyen címen 1836. Pozsonyban is megjelent tőle két Talmud-traktátushoz magyarázat, Chelek Rison mi-Saáloszu-Tesuvósz ha-Geonim. Responsumait barátja, Eleazár Semen Rokéách gyűjtötte össze és adta ki.

11035.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Dávi be Menache Mande

SZÓCIKK 6 Dávi be Menache Mandel rabbi kivál talmudtudós szül 175 körül megh 1831 Előb Szerdahelyen 1810-tő kezdv Vágújhelye vol rabb min ilyen XIX száza elejé legkiválób magya rabbitekintélye köz számított Jelleméne nagyságá általába elismerték elejtet bölc mondása pedi szállóigékk váltak Min filantró i nag hírnévne örvendett mer jótékonyságába ne ismer határt Művei Óhe Dávi I-II Bécs 1819-2 különböz Talmud traktátuso magyarázata ugyanilye címe 1836 Pozsonyba i megjelen től ké Talmud-traktátuso magyarázata ugyanilye címe 1836 Pozsonyba i megjelen től ké Talmud-traktátusho magyarázat Chele Riso mi-Saáloszu-Tesuvós ha-Geonim Responsumai barátja Eleazá Seme Rokéác gyűjtött össz é adt ki

11035.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Dáv b Menach Mand

SZÓCIK Dáv b Menach Mande rabb kivá talmudtudó szü 17 körü meg 183 Elő Szerdahelye 1810-t kezd Vágújhely vo rab mi ilye XI száz elej legkiváló magy rabbitekintély kö számítot Jellemén nagyság általáb elismerté elejte böl mondás ped szállóigék válta Mi filantr na hírnévn örvendet me jótékonyságáb n isme határ Műve Óh Dáv I-I Béc 1819- különbö Talmu traktátus magyarázat ugyanily cím 183 Pozsonyb megjele tő k Talmud-traktátus magyarázat ugyanily cím 183 Pozsonyb megjele tő k Talmud-traktátush magyaráza Chel Ris mi-Saáloszu-Tesuvó ha-Geoni Responsuma barátj Eleaz Sem Rokéá gyűjtöt öss ad k

11035.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Dá Menac Man

SZÓCI Dá Menac Mand rab kiv talmudtud sz 1 kör me 18 El Szerdahely 1810- kez Vágújhel v ra m ily X szá ele legkivál mag rabbitekintél k számíto Jellemé nagysá általá elismert elejt bö mondá pe szállóigé vált M filant n hírnév örvende m jótékonyságá ism hatá Műv Ó Dá I- Bé 1819 különb Talm traktátu magyaráza ugyanil cí 18 Pozsony megjel t Talmud-traktátu magyaráza ugyanil cí 18 Pozsony megjel t Talmud-traktátus magyaráz Che Ri mi-Saáloszu-Tesuv ha-Geon Responsum barát Elea Se Roké gyűjtö ös a

11035

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu D Mena Ma

SZÓC D Mena Man ra ki talmudtu s kö m 1 E Szerdahel 1810 ke Vágújhe r il sz el legkivá ma rabbitekinté számít Jellem nagys által elismer elej b mond p szállóig vál filan hírné örvend jótékonyság is hat Mű D I B 181 külön Tal traktát magyaráz ugyani c 1 Pozson megje Talmud-traktát magyaráz ugyani c 1 Pozson megje Talmud-traktátu magyará Ch R mi-Saáloszu-Tesu ha-Geo Responsu bará Ele S Rok gyűjt ö

1103

CÍ De

SZEMÉL De Men M

SZÓ Men Ma r k talmudt k Szerdahe 181 k Vágújh i s e legkiv m rabbitekint számí Jelle nagy álta elisme ele mon szállói vá fila hírn örven jótékonysá i ha M 18 külö Ta traktá magyará ugyan Pozso megj Talmud-traktá magyará ugyan Pozso megj Talmud-traktát magyar C mi-Saáloszu-Tes ha-Ge Respons bar El Ro gyűj