11036.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Eliezer

SZÓCIKK: D. Eliezer, rabbi, szül. a Kassa mellett levő Petrán 1850. 1877-97-ig Hanschowitzon működött. Kiváló tudományosságának híre csakhamar eljutott hazájába is és a bonyhádi hitközség rabbijának választotta meg. Bonyhádi jesiváját több mint 800 tanítvány látogatta. Magyarországi és külföldi rabbikkal széles terjedelmű tudományos levelezést folytatott. Nyílt ellenzéke volt a neológ irányzatnak és a cionizmusnak egyaránt. 1926-ban halt meg. Művei: Jáánu bekól (a hangos imáról); Tevuósz haszóde (talmudi glosszák); Chelkász haszóde és Pri haszóde.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1036. címszó a lexikon => 197. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11036.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Eliezer

SZÓCIKK: D. Eliezer, rabbi, szül. a Kassa mellett levő Petrán 1850. 1877-97-ig Hanschowitzon működött. Kiváló tudományosságának híre csakhamar eljutott hazájába is és a bonyhádi hitközség rabbijának választotta meg. Bonyhádi jesiváját több mint 800 tanítvány látogatta. Magyarországi és külföldi rabbikkal széles terjedelmű tudományos levelezést folytatott. Nyílt ellenzéke volt a neológ irányzatnak és a cionizmusnak egyaránt. 1926-ban halt meg. Művei: Jáánu bekól a hangos imáról ; Tevuósz haszóde talmudi glosszák ; Chelkász haszóde és Pri haszóde.

11036.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Elieze

SZÓCIKK D Eliezer rabbi szül Kass mellet lev Petrá 1850 1877-97-i Hanschowitzo működött Kivál tudományosságána hír csakhama eljutot hazájáb i é bonyhád hitközsé rabbijána választott meg Bonyhád jesivájá töb min 80 tanítván látogatta Magyarország é külföld rabbikka széle terjedelm tudományo levelezés folytatott Nyíl ellenzék vol neoló irányzatna é cionizmusna egyaránt 1926-ba hal meg Művei Jáán bekó hango imáró Tevuós haszód talmud glosszá Chelkás haszód é Pr haszóde

11036.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Eliez

SZÓCIK Elieze rabb szü Kas melle le Petr 185 1877-97- Hanschowitz működöt Kivá tudományosságán hí csakham eljuto hazájá bonyhá hitközs rabbiján választot me Bonyhá jesiváj tö mi 8 tanítvá látogatt Magyarorszá külföl rabbikk szél terjedel tudomány levelezé folytatot Nyí ellenzé vo neol irányzatn cionizmusn egyarán 1926-b ha me Műve Jáá bek hang imár Tevuó haszó talmu glossz Chelká haszó P haszód

11036.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Elie

SZÓCI Eliez rab sz Ka mell l Pet 18 1877-97 Hanschowit működö Kiv tudományosságá h csakha eljut hazáj bonyh hitköz rabbijá választo m Bonyh jesivá t m tanítv látogat Magyarorsz külfö rabbik szé terjede tudomán levelez folytato Ny ellenz v neo irányzat cionizmus egyará 1926- h m Műv Já be han imá Tevu hasz talm gloss Chelk hasz haszó

11036

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu Eli

SZÓC Elie ra s K mel Pe 1 1877-9 Hanschowi működ Ki tudományosság csakh elju hazá bony hitkö rabbij választ Bony jesiv tanít látoga Magyarors külf rabbi sz terjed tudomá levele folytat N ellen ne irányza cionizmu egyar 1926 Mű J b ha im Tev has tal glos Chel has hasz

1103

CÍ De

SZEMÉL De El

SZÓ Eli r me P 1877- Hanschow műkö K tudományossá csak elj haz bon hitk rabbi válasz Bon jesi taní látog Magyaror kül rabb s terje tudom level folyta elle n irányz cionizm egya 192 M h i Te ha ta glo Che ha has