11037.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Ernő

SZÓCIKK: D. I. Ernő, rabbi, szül. Pápán 1886 jan. 8. Teológiai tanulmányait a bécsi Teologische Lehranstalt-ban végezte, bölcsészetet a bécsi és prágai egyetemeken hallgatott. 1912-ben Karánsebesen választották meg rabbinak, 1924. Nagyszentmiklóson, 1927 szept. óta működik Brassóban. A világháborúban Bécsben és az olasz harctéren tábori lelkész volt. Több tanulmánya jelent meg az újhéber irodalomról. Szónoklatai könyvalakban is megjelentek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1037. címszó a lexikon => 197. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11037.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Ernő

SZÓCIKK: D. I. Ernő, rabbi, szül. Pápán 1886 jan. 8. Teológiai tanulmányait a bécsi Teologische Lehranstalt-ban végezte, bölcsészetet a bécsi és prágai egyetemeken hallgatott. 1912-ben Karánsebesen választották meg rabbinak, 1924. Nagyszentmiklóson, 1927 szept. óta működik Brassóban. A világháborúban Bécsben és az olasz harctéren tábori lelkész volt. Több tanulmánya jelent meg az újhéber irodalomról. Szónoklatai könyvalakban is megjelentek.

11037.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Ern

SZÓCIKK D I Ernő rabbi szül Pápá 188 jan 8 Teológia tanulmányai bécs Teologisch Lehranstalt-ba végezte bölcsészete bécs é prága egyetemeke hallgatott 1912-be Karánsebese választottá me rabbinak 1924 Nagyszentmiklóson 192 szept ót működi Brassóban világháborúba Bécsbe é a olas harctére tábor lelkés volt Töb tanulmány jelen me a újhébe irodalomról Szónoklata könyvalakba i megjelentek

11037.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Er

SZÓCIK Ern rabb szü Páp 18 ja Teológi tanulmánya béc Teologisc Lehranstalt-b végezt bölcsészet béc prág egyetemek hallgatot 1912-b Karánsebes választott m rabbina 192 Nagyszentmiklóso 19 szep ó működ Brassóba világháborúb Bécsb ola harctér tábo lelké vol Tö tanulmán jele m újhéb irodalomró Szónoklat könyvalakb megjelente

11037.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut E

SZÓCI Er rab sz Pá 1 j Teológ tanulmány bé Teologis Lehranstalt- végez bölcsésze bé prá egyeteme hallgato 1912- Karánsebe választot rabbin 19 Nagyszentmiklós 1 sze műkö Brassób világháború Bécs ol harcté táb lelk vo T tanulmá jel újhé irodalomr Szónokla könyvalak megjelent

11037

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu

SZÓC E ra s P Teoló tanulmán b Teologi Lehranstalt vége bölcsész b pr egyetem hallgat 1912 Karánseb választo rabbi 1 Nagyszentmikló sz műk Brassó világhábor Béc o harct tá lel v tanulm je újh irodalom Szónokl könyvala megjelen

1103

CÍ De

SZEMÉL De

SZÓ r Teol tanulmá Teolog Lehranstal vég bölcsés p egyete hallga 191 Karánse választ rabb Nagyszentmikl s mű Brass világhábo Bé harc t le tanul j új irodalo Szónok könyval megjele