11042.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZÓCIKK: 13. D. II. Jakab, a zsidó gyermekvédelem úttörője, szül. 1835., megh. 1907. A Pesti Izr. Hitközség fiúárvaházának megalapítója és elnöke volt. Egész életét a zsidó szociális tevékenység javára szentelte. A Pesti Izr. Hitközségnél templomi elöljárói tisztséget töltött be, és munkássága itt is szervesen összeforrott a Pesti Izr. Fiúárvaház munkájával.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1042. címszó a lexikon => 198. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11042.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZÓCIKK: 13. D. II. Jakab, a zsidó gyermekvédelem úttörője, szül. 1835., megh. 1907. A Pesti Izr. Hitközség fiúárvaházának megalapítója és elnöke volt. Egész életét a zsidó szociális tevékenység javára szentelte. A Pesti Izr. Hitközségnél templomi elöljárói tisztséget töltött be, és munkássága itt is szervesen összeforrott a Pesti Izr. Fiúárvaház munkájával.

11042.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZÓCIKK 13 D II Jakab zsid gyermekvédele úttörője szül 1835. megh 1907 Pest Izr Hitközsé fiúárvaházána megalapítój é elnök volt Egés életé zsid szociáli tevékenysé javár szentelte Pest Izr Hitközségné templom elöljáró tisztsége töltöt be é munkásság it i szervese összeforrot Pest Izr Fiúárvahá munkájával

11042.h

CÍMSZ Deuts

SZÓCIK 1 I Jaka zsi gyermekvédel úttörőj szü 1835 meg 190 Pes Iz Hitközs fiúárvaházán megalapító elnö vol Egé élet zsi szociál tevékenys javá szentelt Pes Iz Hitközségn templo elöljár tisztség töltö b munkássá i szerves összeforro Pes Iz Fiúárvah munkájáva

11042.

CÍMS Deut

SZÓCI Jak zs gyermekvéde úttörő sz 183 me 19 Pe I Hitköz fiúárvaházá megalapít eln vo Eg éle zs szociá tevékeny jav szentel Pe I Hitközség templ elöljá tisztsé tölt munkáss szerve összeforr Pe I Fiúárva munkájáv

11042

CÍM Deu

SZÓC Ja z gyermekvéd úttör s 18 m 1 P Hitkö fiúárvaház megalapí el v E él z szoci tevéken ja szente P Hitközsé temp elölj tiszts töl munkás szerv összefor P Fiúárv munkájá

1104

CÍ De

SZÓ J gyermekvé úttö 1 Hitk fiúárvahá megalap e é szoc tevéke j szent Hitközs tem elöl tiszt tö munká szer összefo Fiúár munkáj