11044.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Menáchem

SZÓCIKK: 15. D. I. Menáchem, németpalánkai rabbi, szül. Vágújhelyen 1819., megh. Vukováron 1904. Tetemét működési helyén helyezték nyugalomra. Atyja volt D. Ezékiel rabbi, az Óhel Dóvid híres szerzőjének fia. Előbb szülővárosában volt rabbihelyettes, majd 1848. Galántán, később Németpalánkán lett rabbi. Itt rendezte sajtó alá nagyatyjának Óhel Dóvid (Ungvár 1864) c. művét. Halachikus levelezéseit a Rasban döntvénytár II. kötete közli. Műve még Imre Jóser (Ungvár 1864).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1044. címszó a lexikon => 198. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11044.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Menáchem

SZÓCIKK: 15. D. I. Menáchem, németpalánkai rabbi, szül. Vágújhelyen 1819., megh. Vukováron 1904. Tetemét működési helyén helyezték nyugalomra. Atyja volt D. Ezékiel rabbi, az Óhel Dóvid híres szerzőjének fia. Előbb szülővárosában volt rabbihelyettes, majd 1848. Galántán, később Németpalánkán lett rabbi. Itt rendezte sajtó alá nagyatyjának Óhel Dóvid Ungvár 1864 c. művét. Halachikus levelezéseit a Rasban döntvénytár II. kötete közli. Műve még Imre Jóser Ungvár 1864 .

11044.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Menáche

SZÓCIKK 15 D I Menáchem németpalánka rabbi szül Vágújhelye 1819. megh Vukováro 1904 Tetemé működés helyé helyezté nyugalomra Atyj vol D Ezékie rabbi a Óhe Dóvi híre szerzőjéne fia Előb szülővárosába vol rabbihelyettes maj 1848 Galántán későb Németpalánká let rabbi It rendezt sajt al nagyatyjána Óhe Dóvi Ungvá 186 c művét Halachiku levelezései Rasba döntvénytá II kötet közli Műv mé Imr Jóse Ungvá 186

11044.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Menách

SZÓCIK 1 Menáche németpalánk rabb szü Vágújhely 1819 meg Vukovár 190 Tetem működé hely helyezt nyugalomr Aty vo Ezéki rabb Óh Dóv hír szerzőjén fi Elő szülővárosáb vo rabbihelyette ma 184 Galántá késő Németpalánk le rabb I rendez saj a nagyatyján Óh Dóv Ungv 18 művé Halachik levelezése Rasb döntvényt I köte közl Mű m Im Jós Ungv 18

11044.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Menác

SZÓCI Menách németpalán rab sz Vágújhel 181 me Vuková 19 Tete működ hel helyez nyugalom At v Ezék rab Ó Dó hí szerzőjé f El szülővárosá v rabbihelyett m 18 Galánt kés Németpalán l rab rende sa nagyatyjá Ó Dó Ung 1 műv Halachi levelezés Ras döntvény köt köz M I Jó Ung 1

11044

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu Mená

SZÓC Menác németpalá ra s Vágújhe 18 m Vukov 1 Tet műkö he helye nyugalo A Ezé ra D h szerzőj E szülőváros rabbihelyet 1 Galán ké Németpalá ra rend s nagyatyj D Un mű Halach levelezé Ra döntvén kö kö J Un

1104

CÍ De

SZEMÉL De Men

SZÓ Mená németpal r Vágújh 1 Vuko Te műk h hely nyugal Ez r szerző szülőváro rabbihelye Galá k Németpal r ren nagyaty U m Halac levelez R döntvé k k U