11045.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Menáchem

SZÓCIKK: 16. D. II. Menáchem, verbóci rabbi, hasonnevű tudós unokája, D. Dávid rabbinak (l. o.), az Óhel Dóvid szerzőjének fia. Halála előtt egy évvel leköszönt hivataláról és Nagyszombatba költözött, ahol 1876. halt meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1045. címszó a lexikon => 198. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11045.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Menáchem

SZÓCIKK: 16. D. II. Menáchem, verbóci rabbi, hasonnevű tudós unokája, D. Dávid rabbinak l. o. , az Óhel Dóvid szerzőjének fia. Halála előtt egy évvel leköszönt hivataláról és Nagyszombatba költözött, ahol 1876. halt meg.

11045.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Menáche

SZÓCIKK 16 D II Menáchem verbóc rabbi hasonnev tudó unokája D Dávi rabbina l o a Óhe Dóvi szerzőjéne fia Halál előt eg évve leköszön hivataláró é Nagyszombatb költözött aho 1876 hal meg

11045.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Menách

SZÓCIK 1 I Menáche verbó rabb hasonne tud unokáj Dáv rabbin Óh Dóv szerzőjén fi Halá elő e évv leköszö hivatalár Nagyszombat költözöt ah 187 ha me

11045.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Menác

SZÓCI Menách verb rab hasonn tu unoká Dá rabbi Ó Dó szerzőjé f Hal el év lekösz hivatalá Nagyszomba költözö a 18 h m

11045

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu Mená

SZÓC Menác ver ra hason t unok D rabb D szerzőj Ha e é lekös hivatal Nagyszomb költöz 1

1104

CÍ De

SZEMÉL De Men

SZÓ Mená ve r haso uno rab szerző H lekö hivata Nagyszom költö